Publicerad: 2019-07-10 15:03 | Uppdaterad: 2019-07-10 20:25

Upptäckt av ny immunologisk mekanism vid åderförkalkning

Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat en ny mekanism bakom den immunologiska aktiveringen vid åderförkalkning. Resultaten förväntas kunna leda till nya behandlingsmöjligheter för hjärtkärlsjukdom.

Prof. Johan Frostegård

Åderförkalkning är en central orsak bakom hjärtkärlsjukdom, vilket är den dominerande dödsorsaken såväl i Sverige som globalt. På senare år har forskning visat att åderförkalkning är en kärlinflammation, där immunologiska celler som T-celler och dendritiska celler spelar en viktig roll. En immunologisk aktivering i åderförkalkningsplack är sannolikt en betydelsefull mekanism bakom sjukdom som exempelvis hjärtinfarkt och stroke.

I den aktuella studien har forskargruppen under ledning av  professor Johan Frostegård ställt sig frågan varför dessa immunologiska celler är aktiverade, samt om det är möjligt att minska inflammationen genom att dämpa cellernas aktivitet.

Åderförkalkningsplacken består av härsket fett i form av lipoprotein, döda celler och immunologiskt aktiva celler – dvs en aktiv inflammation. Kroppens försvarssystem klarar inte att ta hand om det härskna fettet och de döda cellerna, utan dessa ansamlas i kärlen. När fettet oxideras bildas olika oxidationsprodukter, bland annat fettämnet malondialdehyd (MDA) som binder till proteiner.

Forskningsresultaten visar nu att MDA kan aktivera T-celler från placken, både direkt och indirekt via dendritiska celler, samt att effekten kan hämmas med antikroppar mot MDA. Denna identifiering av en mekanism för hur T-celler kan aktiveras vid åderförkalkning öppnar för möjligheter till en ny behandling där T-cellsaktivering kan moduleras och hämmas.

Aktivering av T-celler i åderförkalkningsplack kan vara centralt för uppkomst av hjärtkärlsjukdom. Genom att utveckla en metod att undersöka T-cellerna från själva placken, tillsammans med dendritiska celler från samma patient, har vi påvisat en tänkbar ny mekanism som kan komma att bidra till nya behandlingar vid hjärtkärlsjukdom.

Johan Frostegård

Publikation

Rahman M, Steuer J, Gillgren P, Végvári Á, Liu A, Frostegård J.
Malondialdehyde Conjugated With Albumin Induces Pro-Inflammatory Activation of T Cells Isolated From Human Atherosclerotic Plaques Both Directly and via Dendritic Cell–Mediated Mechanism
Journal of American College of Cardiology: Basic and Translational, July 2019

Kontakt