Publicerad: 2019-12-10 11:54 | Uppdaterad: 2023-03-09 14:44

Två KI-forskare får ERC:s konsolideringsanslag

Myriam Aouadi och Camilla Svensson tilldelas det europeiska forskningsrådets konsolideringsanslag 2019 för forskning om makrofagers roll i leversjukdom respektive autoantikroppars roll vid kronisk smärta.

ERC:s konsolideringsanslag tilldelas framstående forskare i Europa med sju till tolv års erfarenhet efter doktorsexamen och mycket lovande vetenskapliga resultat. Den totala finansieringen 2019 är 600 miljoner euro, i genomsnitt 2 miljoner euro per projekt i upp till fem år. Två forskare/projekt vid Karolinska Institutet tilldelas anslaget i år:

Makrofager och NASH

Forskningsledare: Myriam Aouadi, forskare vid institutionen för medicin, Huddinge

Projekt: Kartläggning av levermakrofagers bidrag till NASH vid insulinresistens (MacinNASH)

Sammanfattning: Icke-alko­hol­orsakad steatohepatit (NASH) är en livshotande leversjukdom som ofta drabbar personer med fetma utan överdriven alkoholkonsumtion. Trots att uppskattningsvis tio miljoner människor i Europa är drabbade och förekomsten ökar i snabb takt finns det för närvarande inga godkända behandlingar för NASH. Myriam Aouadis forskargrupp vid Karolinska Institutet har nyligen motbevisat det rådande synsättet att immunceller skadar levern och med tiden orsakar NASH hos personer med fetma genom att producera inflammatoriska cytokiner. Forskarna har upptäckt att makrofager kan reglera leverfunktionen oberoende av sin inflammatoriska status. I det finansierade ERC-projektet kommer Myriam Aouadi att tillämpa avancerad teknik, bland annat sin egen patenterade teknik för att vävnadsspecifikt manipulera genuttryck i makrofager, för att övervinna de många utmaningar som hittills har hindrat en bättre förståelse av hur NASH utvecklas. I projektet hoppas hon kunna utveckla nya terapeutiska strategier för NASH.

Mer om Myriam Aouadis forskning (engelska)

Autoantikroppar och kronisk smärta

Forskningsledare: Camilla Svensson, professor vid institutionen för fysiologi och farmakologi

Projekt: Autoantikroppar och kronisk smärta – kartläggning av nya mekanismer som bidrar till smärta vid reumatisk sjukdom (ANTIBODYPAIN)

Sammanfattning: I dag lider cirka 20 procent av befolkningen av ständigt återkommande smärta i kroppen vilket ofta leder till funktionsnedsättning och försämrad livskvalitet för de drabbade. Projektet fokuserar på kronisk smärta vid två vanliga sjukdomar; reumatoid artrit och fibromyalgi. Nyligen upptäckte Camilla Svensson och hennes kollegor att autoantikroppar kan aktivera smärtnerver oberoende av immuncellers aktivitet. Dessutom har de funnit att antikroppar framrenade från patienter med reumatoid artrit eller fibromyalgi kan öka smärtnervers retbarhet. Syftet med det projekt som ERC nu finansierar är att identifiera de cellulära och molekylära mekanismer som ligger bakom autoreaktiva antikroppars förmåga att aktivera smärtnerver samt att kartlägga hur antikroppar från patienter med reumatoid artrit eller fibromyalgi påverkar smärtnervernas funktion i olika vävnader på lång sikt. Projektet har potential att etablera helt nya koncept kring hur antikroppar kan generera kronisk smärta och identifiera nya angreppspunkter för smärtlindring.

Mer om Camilla Svenssons forskning (engelska)

Nästa års ansökan

Forskare som vill vara med i nästa års ansökan om ERC Consolidator grant har fram till den 4 februari 2020 på sig att ansöka.