Publicerad: 2019-07-05 12:31 | Uppdaterad: 2019-07-05 12:58

Transparens och reproducerbarhet i nanomedicin

Nanomedicin har hittills resulterat i få kliniska tillämpningar trots att det publiceras ett stort antal forskningsartiklar varje år. En av anledningarna till detta kan vara att det saknas riktlinjer för hur forskningen rapporteras vilket gör det svårt att reproducera resultaten. I en kommentar i juli-numret av tidskriften Nature Nanotechnology diskuterar ett antal internationella experter däribland forskare från Institutet för miljömedicin (IMM) denna viktiga fråga.

On the issue of transparency and reproducibility in nanomedicine.
Leong HS, Butler KS, Brinker CJ, Azzawi M, Conlan S, Dufés C, et al
Nat Nanotechnol 2019 Jul;14(7):629-635

Kontakt

Bengt Fadeel Professor
+46852487737