Publicerad: 2020-09-02 07:45 | Uppdaterad: 2020-09-02 15:39

”The Torgny H. Svensson Award”– för att främja skandinavisk forskning i neuropsykofarmakologi

På initiativ av Torgny Svenssons tidigare doktorander och kollegor har ett vetenskapligt pris initierats, ”The Torgny H. Svensson Award”, i Torgnys ära. Priset delas ut under SCNPs årliga konferens var mottagaren av priset erbjuds att hålla en vetenskaplig föreläsning.

Den 12 juni 2020 avled professor Torgny H. Svensson till följd av covid-19. Till minne av Torgny är nu fonden ”The Torgny H. Svensson Award” invigd.

En av initiativtagarna till fonden är Sophie Erhardt, Professor vid institutionen för fysiologi och farmakologi samt President i Scandinavian College of Neuropsychopharmacology (SCNP).

Sophie Erhardt, berätta om ”The Torgny H. Svensson Award”?

– Priset har tillkommit på initiativ av Torgnys tidigare doktorander i samarbete med styrelse för SCNP. Syftet är att främja skandinavisk forskning i neuropsykofarmakologi i den anda som kännetecknade Torgnys vetenskapliga tänkande. 

Varför initierade ni fonden?

– Torgny var en stor auktoritet och förde neuropsykofarmakologi i världen framåt på ett rationellt sätt. Han hade ett enormt kontaktnät såväl inom akademin som internationella läkemedelsföretag. Hans idéer, många inspirerade av hans mentor, Nobelpristagaren Arvid Carlsson, har gjort ett stort avtryck i dagens behandling av psykiatriska sjukdomar. Torgny var under 6 år President för SCNP och förändrade organisationen i grunden. Från att vara ett litet skandinaviskt sällskap på ca 50–100 deltagare bytte han språk till engelska (från skandinaviska) och lyckades attrahera över 700 deltagare till kongressen.

Hur kommer priset att delas ut?

– Utmärkelse kommer att meddelas i anslutning till den årliga SCNP-konferensen och mottagaren kommer att bjudas in för att hålla en vetenskaplig föreläsning. Nästa kongress är planerad till 2–3 juni 2021 i Stockholm. Tanken är att priset ska vara årligen återkommande.

Kontakt

Sophie Erhardt Professor