Publicerad: 2019-06-12 12:03 | Uppdaterad: 2019-06-12 12:29

The Svedbergpriset 2019 till Magda Bienko

The Svedbergpriset 2019 tilldelas Magda Bienko för sina studier om hur vårt DNA är organiserat i cellkärnan och hur detta påverkar uttrycket av gener i olika celltyper i vår kropp.

Magda Bienko.

Magda Bienko, senior forskare på institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, studerar de fundamentala processer som reglerar hur vårt DNA uttrycks i celler. För sina studier har Bienko utvecklat nya verktyg, bland annat en ny sekvenseringsmetod kallad  ”Genomic loci Positioning by Sequencing” eller GPSseq.

Med metoden kan hon studera hur DNA i kärnförande celler är organiserade i cellkärnans tredimensionella utrymme. Hon studerar hur denna organisation etableras och upprätthålls när cellen delar sig, men också hur störningar i den rumsliga orienteringen av DNA är kopplad till sjukdom, såsom cancer.

– Denna prestigefyllda utmärkelsen har en dubbel betydelse för mig. Den uppmärksammar såklart på ett unikt sätt mina vetenskapliga framgångar de senaste femton åren. Men priset betyder också mycket för mig, eftersom det ges ut i ett land med en stark tradition av excellent forskning generellt och inom biokemi i synnerhet. Det visar att man, men hårt arbete och passion, kan nå även högt uppsatta mål och bli erkänd för det, oavsett vart man kommer ifrån, säger Magda Bienko.

The Svedbergpriset är en vetenskaplig utmärkelse som årligen delas ut av Svenska Föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi (SFBBM) tillsammans med den Svenska nationalkommittén för biovetenskaperna inom Kungliga Vetenskapsakademien (KVA). Priset delas ut till en framstående biokemist eller molekylärbiolog som är bosatt i Sverige och som inte har fyllt 40 år under utdelningsåret. I utmärkelsen ingår förutom en medalj också prissumman på 35 000 kronor.