Publicerad: 2024-05-03 11:48 | Uppdaterad: 2024-05-03 16:37

Läkemedel mot lepra kan vara effektivt mot Huntingtons sjukdom enligt ny studie

En preklinisk studie från Karolinska Institutet ger hopp om att behandla svåra neurodegenerativa sjukdomar med ett befintligt läkemedel. Studien antyder att läkemedlet mot lepra, clofazimine, kan vara effektivt i behandlingen av Huntingtons sjukdom.

Professor Oscar Fernandez Capetillo Foto: Martin Stenmark

Forskningsgruppen undersökte om befintliga läkemedel kunde minska toxiciteten hos så kallade polyQ-proteiner. Dessa proteiner finns hos patienter med vissa ärftliga neurodegenerativa sjukdomar, inklusive Huntingtons sjukdom, för vilken det inte finns något botemedel.

Genom att screena hundratals läkemedel fann de att läkemedlet mot lepra, clofazimine, minskar toxiciteten hos polyQ-proteiner och återställer mitokondriernas funktion i zebrafisk och maskar. Upptäckten stöder den tidigare hypotesen att polyQ-sjukdomar är associerade med dysfunktion av mitokondrier, organellerna som är ansvariga för att producera energi inom celler.

“Vårt arbete föreslår inte bara ett specifikt läkemedel för behandling av polyQ neurodegenerativa sjukdomar, det hjälper oss också att bättre förstå vad som orsakar dessa sjukdomar. Det är möjligt att hitta nya användningar för gamla läkemedel, vilket minskar den tid som behövs för att hitta nya terapier”, säger sista författaren Oscar Fernandez-Capetillo, professor och forskargruppsledare vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet.

Ett problem är att clofazimine inte tränger in i nervsystemet effektivt nog. Forskningsgruppen försöker nu hitta lösningar på denna begränsning, genom att testa effektiviteten av clofazimine i däggdjursmodeller av neurodegenerativa sjukdomar.

“Vi hoppas att vår upptäckt kan utvecklas till en ny medicin, men det finns fortfarande några hinder som behöver övervinnas”, säger Oscar Fernandez-Capetillo.

Forskarna genomför också liknande läkemedelsscreeningar i andra åldersrelaterade patologier som cancer och andra neurodegenerativa störningar.

Studien genomfördes i samarbete med Universitetet i Köln (Tyskland); Semmelweis Universitet (Ungern); CIBERNED (Spanien); CNIO (Spanien).

 

Publikation

The anti-leprosy drug clofazimine reduces polyQ toxicity through activation of PPARγ Xuexin Li, Ivó Hernandez , Seda Koyuncu , Balázs Kis, Maria Häggblad , Louise Lidemalm, Anna A. Abbas, Sramkó Bendegúz, Anikó Göblös, Lars Brautigam, Jose J. Lucas, Jordi Carreras-Puigvert, Daniela Hühn, Karolina Pircs, David Vilchez, Oscar Fernandez-Capetillo.
eBioMedicine, May 3, 2024