Publicerad: 2023-11-09 11:03 | Uppdaterad: 2023-11-09 13:30

Tessa Campbell, Benedikt Strunz och Takuya Sekine tilldelas Jonas Söderquists stipendium år 2023

Kommittén för forskning på Karolinska Institutet har beslutat att årets Jonas Söderquist stipendium för grundforskning inom virologi och immunologi ska tilldelas Tessa Campbell, Benedikt Strunz och Takuya Sekine vid Institutionen för medicin, Huddinge.

Tessa Campbell, foto av Laura Covill
Tessa Campbell, foto: Laura Covill

Granskargruppens motiveringar lyder: 

Dr Tessa Mollie Campbell tilldelas stipendiet för sitt arbete med att förstå faktorer som påverkar mottaglighet för virussmitta. Hennes tidigare forskning om NK-cellers roll vid herpesvirusinfektion har lagt grunden för hennes nuvarande forskning om smittbarhet hos patienter med medfödda immunfel och personer som lever med fetma. Hennes arbete kommer att ha betydelse för att utveckla nya vägar för förebyggande och behandling av infektioner hos dessa patienter.”

Benedikt Strunz_foto: Bildmakarna
Benedikt Strunz, foto: Bildmakarna

"Dr Benedikt Strunz tilldelas stipendiet för sina studier av det mänskliga immunsystemet i samband med akut och kronisk virussmitta. Han forskar om effekten av immunosuppressiva läkemedel på immuncellers funktion under COVID-19, liksom om de immunologiska signaturer som är kopplade till akut symptomatisk infektion med hepatit C-virus. Detta arbete kommer att bidra till att identifiera patienter i riskzonen, bedöma värd-patogeninteraktioner och värdera behandlingssvar.” 

Takuya Sekine
Takuya Sekine, foto: privat

Dr Takuya Sekines arbete syftar till att avslöja den transkriptionella regleringen av cytotoxicitet i vävnadsspecifika minnesceller CD8+ T-celler riktade mot virus och avkoda ursprunget till dessa celler. Genom att använda en mångfald av metodiker utforskar han de mest aktuella ämnena inom T-cellsimmunologi i vävnader med hög upplösning och utför forskning av högsta kvalitet och relevans.”

Prissumman delas lika mellan de tre stipendiaterna.