Publicerad: 2022-04-25 13:36 | Uppdaterad: 2022-06-07 11:57

Systematisk översikt om ukrainska barns hälsa

Illustration från Ludvigsson and Loboda, Acta Paediatrica 2022

Miljoner ukrainska barn har flytt inom eller utom landet på grund av kriget med Ryssland. I en systematisk översiktsartikel har forskare vid Karolinska institutet och Sumy State University i Ukraina sammanställt den vetenskapliga litteraturen kring barns hälsa i Ukraina. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Acta Paediatrica och kan vara användbar för vårdpersonal som möter flyktingbarn från Ukraina.

Forskarna konstaterar att Ukrainas sjukvårdssystem har förbättrats under senare år med subventionerade läkemedel i vissa fall och en något ökad vaccinationsgrad hos barn. Men trots det visar översikten till exempel en högre förekomst av mässling, hiv, antibiotikaresistens och multi-resistent tuberkulos i Ukraina än i flera andra europeiska länder. Det finns även en utbredd vaccinationsskepsis i landet. Denna situation förvärras dessutom av kriget och att många barn nu befinner sig på flykt.

Specifika hälsoutmaningar

Jonas F. Ludvigsson, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet
Jonas F. Ludvigsson. Foto: Pavel Koubek (Icon Photography)

– Flyktingbarns vårdbehov skiljer sig ofta från andra barns behov och det finns specifika hälsoutmaningar i Ukraina som vi vill belysa i den här översikten. Det finns annars en risk att vården i de länder som tar emot flyktingar underskattar hur sårbara dessa barn är, säger Jonas F. Ludvigsson, barnläkare vid Örebro universitetssjukhus och professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

Studien har inte mottagit någon specifik finansiering. Jonas F. Ludvigsson leder en studie på uppdrag av det svenska IBD-kvalitetsregistret (SWIBREG). Den studien har fått finansiering från Janssen. Inga andra intressekonflikter finns rapporterade.

Publikation

“Systematic review of health and disease in Ukrainian children highlights poor child health and challenges for those treating refugees”. Jonas F. Ludvigsson, Andrii Loboda, Acta Paediatrica, online 24 april 2022, doi: 10.1111/APA.16370.