Publicerad: 2016-09-20 08:32 | Uppdaterad: 2016-10-06 11:20

Svininfluensavaccin skadade inte barn i magen

De barn som låg i magen när deras mammor fick svininfluensavaccin, drabbades varken av fosterskador eller av död i den tidiga barndomen på grund av vaccinet. Det skriver Jonas F Ludvigsson, professor vid Karolinska Institutet, i en debattartikel i Dagens Nyheter på tisdagen med anledning av att hans vetenskapliga rön publiceras i tidskriften Annals of Internal Medicine

Jonas F Ludvigsson är professor vid Karolinska institutet och har lett denna omfattande studie kring svininfluensavaccinet Pandremix och dess påverkan på foster. I studien, som är den tredje och avslutande delen i ett sjuårigt projekt, ingick drygt 40 000 mammor som vaccinerades mot svininfluensa under sin graviditet. Det visade sig att det inte fanns någon ökad risk för missbildningar hos barnet, inte ens om mamman vaccinerats i tidig graviditet.

Tidigare studier har däremot visat att gravida ofta drabbas hårdare av influensa än andra. En stor norsk studie har också visat att risken för dödföddhet var dubbelt så hög hos barnen om mamman hade varit sjuk i svininfluensa under graviditeten jämfört med om mamman inte hade drabbats. Det finns därför särskilda skäl att vaccinera gravida, skriver Jonas F Ludvigsson i debattartikeln.

Han menar att den här kunskapen är viktig inför framtiden. Särskilt på grund av det aktuella Zika-viruset, som kopplas till svår missbildning, så kallad mikrocefali hos barnet. Om ett vaccin mot Zika-viruset blir tillgängligt kan det vara bra att veta hur tidigare landsomfattande vaccinationer har påverkat gravida och deras foster.

Publikation

Risk for Congenital Malformation With H1N1 Influenza Vaccine. A Cohort Study With Sibling Analysis
Jonas F. Ludvigsson, MD, PhD; Peter Ström, MSc; Cecilia Lundholm, MSc; Sven Cnattingius, MD, PhD; Anders Ekbom, MD, PhD; Åke Örtqvist, MD, PhD; Nils Feltelius, MD, PhD; Fredrik Granath, PhD; and Olof Stephansson, MD, PhD
Annals of Internal Medicine, online 20 September 2016, doi:10.7326/M16-0139