Publicerad: 2021-04-27 11:01 | Uppdaterad: 2022-11-09 09:47

Studie på fem miljoner svenskar kartlägger koppling mellan blodgrupp och sjukdomar

Blodgrupper runt bloddroppe
Foto: Getty Images

Forskare vid Karolinska Institutet har hittat kopplingar mellan olika blodgrupper och totalt 49 sjukdomar, bland annat det nya fyndet att blodgrupp B verkar ha en skyddande effekt mot njursten. Analysen, som inkluderar data på över fem miljoner människor och drygt 1 000 sjukdomar, bekräftar också tidigare kopplingar mellan vissa blodgrupper och ökad risk för blodpropp, blödningsrubbningar eller högt blodtryck under graviditeten. Resultatet har publicerats i tidskriften eLife.

En människas typ av blod kan variera beroende på vilka proteiner, så kallade antigener, som sitter på de röda blodkropparnas yta. Det finns ett stort antal blodgruppssystem, men de viktigaste är ABO och RhD-systemet. ABO-systemet innehåller fyra blodgrupper: A, B, AB och O, som var och en kan vara antingen RhD-positiv eller RhD-negativ. Att identifiera vilken blodgrupp en person har är avgörande för att kunna administrera säkra blodtransfusioner. Det har också använts för att göra riskbedömningar för olika sjukdomstillstånd.  

Tidigare studier har funnit att personer med blodgrupp O har lägre risk för hjärtkärlsjukdom och blodpropp, men högre risk för blödningsrubbningar, än personer med blodgrupp A eller B. Andra studier har indikerat att personer med vissa blodgrupper kan vara mer mottagliga för vissa infektionssjukdomar. 

Analyserade över 1 000 sjukdomar

Torsten Dahlén
Torsten Dahlén. Foto: Gunilla Sonnebring

– Det saknas fortfarande mycket kunskap om huruvida personer med RhD-positiva eller RhD-negativa blodgrupper kan ha en ökad risk för olika sjukdomar, samt huruvida fler sjukdomar kan vara påverkade av blodgrupp än de vi känner till idag. För att minska denna kunskapslucka använde vi en opartisk metod för att undersöka kopplingar mellan de olika blodgrupperna och totalt över 1 000 sjukdomar, säger försteförfattaren Torsten Dahlén, doktorand vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet.  

Forskarna analyserade svenska hälsoregister med information om mer än fem miljoner människor och fann totalt 49 sjukdomar som kunde kopplas till ABO-systemet och en som kunde kopplas till RhD-systemet. 

Resultatet bekräftade att personer med blodgrupp A hade högre risk för blodpropp medan personer med blodgrupp O hade större sannolikhet att drabbas av blödningsrubbningar. Studien verifierade också att kvinnor med blodgrupp O i högre utsträckning drabbades av högt blodtryck under graviditeten, så kallad graviditetshypertoni. 

Ny koppling till njursten 

Forskarna hittade också en ny koppling mellan blodgrupp B som jämfört med O skyddar mot njursten, samt att kvinnor som var RhD-positiva i högre utsträckning hade graviditetshypertoni. 

Enligt forskarna behövs ytterligare studier för att bekräfta resultaten eller utröna om det kan finnas alternativa förklaringar till dessa kopplingar.  

Porträttbild Gustaf Edgren (utomhus)
Gustaf Edgren. Foto: Erik Thor.

– Våra resultat pekar på nya och intressanta relationer mellan tillstånd så som njurstenar eller graviditetshypertoni och blodgrupp. Metoden vi använt lägger en grund för framtida studier som syftar till att undersöka mekanismerna bakom sjukdomsutveckling eller utforskar nya sätt att identifiera och behandla individer med olika tillstånd, säger studiens sistaförfattare Gustaf Edgren, forskare vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet. 

Forskarna har fått finansiering från Vetenskapsrådet, Region Stockholm och Karolinska Institutet. 

Denna nyhetsartikel är delvis baserad på ett pressmeddelande från eLife.

Publikation

Agnostic study of associations between ABO and RhD blood group and phenome-wide disease,” Torsten Dahlén, Mark Clements, Jingcheng Zhao, Martin L Olsson, Gustaf Edgren, eLife, online 27 april, 2021, doi: 10.7554/eLife.65658

Lyssna på en podcast i ämnet