Publicerad: 2018-10-28 15:39 | Uppdaterad: 2018-10-31 15:04

Stort intresse när deltagare i långtidsstudien SNAC-K mötte forskare

H1_ARC_SNAC-K probanddag 181017 publik

SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care – är en nationell, longitudinell studie av åldrandet samt vården och omsorgen om de äldre, där SNAC-K står för Stockholmsdelen i studien (Kungsholmen).

Den 17 oktober 2018 hölls ”Probanddagen” i Aula Medica. Den hålls var tredje år och är ett tillfälle för deltagarna i studien och deras närstående att ta del av resultaten från undersökningarna och höra om aktuella rön från några av Sveriges ledande forskare inom forskningsområdet åldrande.

H1_ARC_SNAC-K probanddag 181017 Åsa Moberg välkomnar

Moderator var Åsa Hedberg Rundgren, medicine doktor och direktör för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Deltagare i SNACK-K studien samtalar med Anders Wimo i pausen Foto: Maria Yohuang

Anders Wimo, läkare, professor och nationell samordnare för SNAC gav en bakgrund till SNAC-K som är Kungsholmsdelen i studien. Han talade också om den viktiga anhörigvården. Hemmaboende äldre med kognitiv nedsättning får dubbelt så mycket vård av sina anhöriga som av samhället.

Deltagare i SNAC-K studien 2018 samtalar med Laura Fratiglioni

Professor Laura Fratiglioni, läkare och projektledare berättade om att vi lever längre med bättre hälsa men att vi kan göra mycket för att förbättra hälsan ytterligare hos äldre, genom att främja en hälsosam livsstil och ha ett aktivt, engagerat liv.

Deltagare i SNAC-K studien 2018 samtalar med Linnea Sjöberg i pausen

Linnea Sjöberg, medicine doktor talade om depression hos äldre och hur risken att utveckla depression kan minskas.

Deltagare i SNAC-K studien samtalar med Anna-Karin Welmer i pausen

Anna-Karin Welmer, sjukgymnast, docent och vice projektledare, berättade om fallolyckor och hur de går att förebygga med balansträning.

Johan Fastbom, läkare och professor, berättade om sin forskning om läkemedelsanvändning och att behandling med demensläkemedel hos äldre över 81 år ökat de senaste 20 åren.

Deltagare i SNAC-K studien samtalar med Erika Jonsson Laukka i pausen

Erika Jonsson Laukka, psykolog och docent, berättade om hur luktsinnet förändras vid åldrandet och dess nära koppling till känslor.

I pausen träffades publik och forskare från Aging Research Center(KI), medarbetare från SNAC-K, Äldrecentrum och Svenskt Demenscentrum.

Deltagare i SNAC-K studien samtalar med Gunilla Svanhagen i pausen
Deltagare i studien samtalar med Gunilla Svanhagen från Äldrecentrum i pausen Foto: Maria Yohuang

Se även Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrums rapportering om dagen

Fakta om studien

SNAC (the Swedish National Study on Aging and Care) är en nationell långsiktig studie om åldrandet som startade år 2001. SNAC bedrivs i fyra områden Nordanstig, Kungsholmen och Essingeöarna, Karlskrona samt i Skåne där den pågår i kommunerna Eslöv, Hässleholm, Malmö, Osby och Ystad. SNAC stöds av Socialdepartementet samt kommunerna, landstingen och universiteten i de fyra områdena. Läs mer på www.snac.org.

Deltagare i SNAC-K studien i pausen

Vad är proband?

Probaʹnd (latin probaʹndus ’som skall undersökas’, av proʹbo ’pröva’, ’granska’, ’undersöka’)

Proband, är en terminologi som används inom släktforskning, och är beteckningen på den person som en antavla utgår från. När uttrycket används inom medicinsk genetik syftar det på den individ varigenom en viss genetisk förändring upptäcks.