Publicerad: 2022-06-13 13:27 | Uppdaterad: 2022-06-13 13:53

Större bidrag än väntat från KI:s äldre professorer 

Kvinna med vitt hår som tittar i ett mikroskop.
Äldre professorer bidrar mycket till KI:s verksamhet, visar en enkätundersökning. Foto: Getty Images (genrebild).

Under våren 2022 genomförde forskarnätverket Senior Faculty en enkät om aktiviteten bland KI:s professorer födda 1953 eller tidigare. Resultatet visar att professorerna har en stark forskning och tillför KI uppemot 300 miljoner kronor per år.  

– Vi blev förvånade över att gruppen är så aktiv och att det handlar om så stora summor. Långt ifrån alla är medvetna om den stora arbets- och kompetenspotential som finns bland de anställda professorerna som uppnått pensionsåldern, vilket gagnar framför allt forskning och forskarutbildning, säger Magnus Ingelman-Sundberg, professor vid institutionen för fysiologi och farmakologi på Karolinska Institutet och en av initiativtagarna till enkäten.  

Enkäten har genomförts av forskarnätverket Senior Faculty som ett led i att öka kunskapen om aktiviteten hos professorer som uppnått pensionsåldern. Den skickades ut till alla professorer födda 1953 eller tidigare som har ett förordnande som professor vid KI, och hade en svarsfrekvens på 79 procent med totalt 86 svarande. 

Tillskott på 300 miljoner 

Enkätsvaren sammanställdes i en rapport som visar att professorernas ideella arbetsinsats, utöver den ersättning som betalas ut från KI baserat på externa medel, motsvarar cirka 50 heltidsanställningar. När det slås samman med den externa finansiering som professorerna redovisar ger det lärosätet ett ekonomiskt tillskott av närmare 300 miljoner kronor per år.   

Personalporträtt Biomedicum
Magnus Ingelman-Sundberg är en av initiativtagarna till enkäten. Foto: Johannes Frandsén

– Det är viktigt att visa vilken tillgång vi är som äldre professorer. Tidigare har det funnits en uppfattning om att de äldre på något sätt tär på de yngre medarbetarna. Undermeningen har varit att vi tar pengar från verksamheten som skulle gått till yngre, säger Magnus Ingelman-Sundberg. 

– I dag står vi dessutom som medförfattare av var tionde publikation från KI och finns även som medförfattare i 18 procent av de publikationer som rankas högst.  

Enkäten rymde även frågor om KI:s anställningsregler för professorer som passerat pensionsåldern. I dag sker en utvärdering av de äldre professorernas verksamhet varje år. Här redovisas vilken finansiering och produktion som funnits under det gånga året och vad som förväntas inför kommande år. KI har även reglerat att anställningen maximalt får omfatta 50 procent av heltid, och den får inte sträcka sig längre än fem år efter uppnådd pensionsålder.  

– Främst är det femårsregeln som väcker kritik eftersom den kan tolkas åldersdiskriminerande. Vi inom Senior Faculty anser att det är tillräckligt med de regler som redan finns inskrivna i lag, som säger att det är möjligt att avskeda denna grupp professorer med bara en månads uppsägningstid, säger Magnus Ingelman-Sundberg.   

– Man bör ha individuell bas för anställningen efter pension.  

Fortsatt forskarnätverk 

Enkäten gav även de svarande chansen att uttrycka sin åsikt om den framtida verksamheten för Senior Faculty. 

– Det har funnits en diskussion om Senior Faculty bör vara en del av KI:s organisation men i dagsläget är det viktigaste att vi fungerar som ett informellt nätverk mellan professorer som nått pensionsåldern. Samtidig kan vi vara en remissinstans för KI vid behov men utan att vara del av beslutsprocessen.  

I ledningsgruppen för Senior Faculty finns Kristina Alexanderson, Kerstin Brismar, Ingemar Ernberg, Claes Frostell, Magnus Ingelman-Sundberg, Annika Scheynius och Anders Rane.