Publicerad: 2018-10-25 14:26 | Uppdaterad: 2018-10-25 14:42

Storpepp för barn och unga när kronprinsessparet kom till KI

Generation Pep 2018

Ojämlikheten i barns och ungas hälsa stod i fokus för seminariet Pep Forum som hölls på Karolinska Institutet i går. Dagen – som rymde forskningsresultat och inspirerande exempel såväl som dans – arrangerades av organisationen Generation Pep som är grundad av kronprinsessparet. De deltog tillsammans med bland andra Mai-Lis Hellénius och Marie Löf från Karolinska Institutet.

Vi vuxna måste se till att alla barn får möjlighet att uppleva glädjen i att röra sig och lägga en grund för ett friskt och aktivt liv. Det konstaterade kronprinsessan Victoria när hon öppnade seminariet Pep Forum, som hölls i en välfylld Aula Medica i går.

– Den möjligheten måste finnas oavsett var man växer upp och oavsett ekonomiska, sociala eller fysiska förutsättningar. Därför känns det viktigt att vi kan mötas här idag för att lära oss mer och inspireras av bra och konkreta exempel på insatser för barn och ungas hälsa, fortsatte kronprinsessan Victoria.

Generation Pep 2018Hon introducerades av dagens moderatorer – programledaren David Hellenius och Carolina Klüft, tidigare friidrottsstjärna och nu projektledare inom Generation Pep.

Motiverar barn och unga att röra på sig

Pep Forum arrangeras av Generation Pep, en organisation instiftad av kronprinsess­paret år 2016. Målet är att ge alla barn och unga motivation och förutsättningar för att leva ett aktivt och hälsosamt liv, och tanken är att man för att lyckas måste få med hela samhället i arbetet – från lokala eldsjälar till politiker och makthavare.

Syftet med seminariedagen Pep Forum är att informera, inspirera och föra samman människor. I år fokuserade dagen på ojämlikheten i barns och ungas hälsa.

Dagens förste talare, professor Mai-Lis Hellénius vid institutionen för medicin i Solna, beskrev den generella hälsobilden för barn och vuxna i Sverige. Hon konstaterade bland annat att hjärtkärlsjukdomar – ett stort folkhälsoproblem – minskar totalt sett, men inte hos de yngre.

– Bland 35–44 åringar ökar insjuknandet i stroke, och skillnaden i insjuknande ökar mellan människor med kort och lång utbildning, säger Mai-Lis Hellénius.

Svenskar ohälsosammast

Enligt den senaste nordiska undersökningen om levnadsvanor har svenskar de ohälsosammaste matvanorna och svenska barn är mest fysiskt inaktiva, berättade Mai-Lis Hellenius.

Det är idag känt att sittande ökar risken för ohälsa hos vuxna, och det gäller även om vi motionerar tre gånger i veckan mellan långa dagliga pass av sittande. Även bland barn ökar stillasittande risken för sjukdomar, exempelvis hjärtkärlsjukdom, enligt många studier.

Men det finns också goda nyheter, konstaterade Mai-Lis Hellénius och hänvisade till en internationell forskningssammanfattning om fysisk aktivitet och hälsa från i våras.

– Vi har kraftigt underskattat betydelsen av den lilla rörelsen, vardagsrörelsen. Varje steg räknas, säger Mai-Lis Hellenius.

Projekt identifierar risker för hjärta och lungor

Göran Bergström, professor vid Göteborgs universitet, berättade om forskningsprojektet SCAPIS, som ska samla information om hjärt- och lungstatus hos 30 000 slumpvis utvalda personer i åldern 50-64 år. Tanken är att följa personerna över tid för att kunna identifiera risker för sjukdomar som stroke, KOL och hjärtinfarkt och lära sig mer om sjukdomarnas uppkomst.

Projektet har nyligen rekryterat alla deltagare, och Göran Bergström presenterade på Pep Forum för första gången resultat från de landsomfattande undersökningarna.

I gruppen med låg socioekonomisk status hade var tredje person, 30 procent, fetma (ett BMI över 30). I gruppen med hög socioekonomi var andelen 15 procent. Samma mönster ses för diabetes, högt kolesterol, högt blodtryck och rökning.

– Det är mycket högre belastning av riskfaktorer i de utsatta områdena jämfört med i de socioekonomiska starka områdena, sade Göran Bergström.

Nationell undersökning om fysisk aktivitet

Marie Löf, forskare vid vid institutionen för biovetenskaper och näringslära vid Karolinska Institutet, om en pågående nationell undersökning om vanor kring mat och fysisk aktivitet bland barn i åldern 4–17 år. Undersökningen är ett initiativ från Generation Pep och görs i samarbete mellan Karolinska Institutet och SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

– Styrkan är dels att vi täcker hela åldersspannet från förskolebarn till gymnasieungdomar, dels att man planerar att upprepa frågorna för att kunna se trender över tiden. Vi har inga resultat än men svarsfrekvensen ser kvalitetsmässigt bra ut, säger hon.

Dagen avslutade med inspirerande exempel från individer, företag och organisationer. Bland annat presenterades projektet ”Aktivitet förebygger” i Ängelholm. Där får skolelever varje vecka en obligatorisk extra lektion idrott och hälsa, som utövas i en förenings regi. Utsatta barn ges också extra möjlighet att ta del av föreningsliv.

Text: Sara Nilsson

Generation Pep 2018