Publicerad: 2023-11-09 18:02 | Uppdaterad: 2023-11-15 19:23

Stefan Skare får anslag från Barncancerfonden

Två barn i superhjältekläder som leker på en äng.
Foto: Getty Images.

KI-forskaren Stefan Skare får medel från Barncancerfonden för utveckling av rörelserobusta MR-metoder (magnetresonans) för undersökning av vakna barn med tumörer i hjärna och ryggmärg. Projektet får totalt SEK 3,9 miljoner under tre år.

Barncancerfonden har beviljat medel till tre medicintekniska projekt för fortsatt forskning och utveckling under de tre kommande åren. 

Ett av projekten handlar om MR-teknik som inte kräver att barnpatienter måste sövas och leds av Stefan Skare, adjungerad professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Stefan Skare och hans forskargrupp har haft stöd från Barncancerfonden i nära tio år. 

Vid MR-undersökningar skapas bilder av kroppens inre med hjälp av ett starkt magnetfält och radiovågor och används bland annat för att upptäcka, lokalisera och klassificera tumörer.

Projektet går nu in i en ny fas då man ska fokusera på just CNS-tumörer, alltså tumörer i hjärna och ryggmärg. De rörelsekorrektionstekniker som forskargruppen utvecklat innebär att barnen kan slippa sövas och undersökningstiden förkortas avsevärt. 

Stefan Skare
Stefan Skare. Foto: N/A.

– Under förra projektperioden utvecklade vi MR-tekniker som kunde ge skarpa hjärn-MR-bilder på vakna barn från tre år trots att de inte låg stilla. Nu, när vi visat att metoden fungerar, ska vi vidareutveckla tekniker för barn med tumörfrågeställningar, och även förbättra bildkvaliteten på tumörkänsliga rygg-MR-bilder. Barncancerpatienter undersöks återkommande med MR, så dessa barn kan potentiellt slippa många narkostillfällen och få snabbare undersökningar, säger Stefan Skare. 

Vid patientens första MR-undersökning behöver man karaktärisera vilken typ av tumör det är och var den sitter. Denna undersökning utgör underlag till operation, strålning, eller annan tumörbehandling. 

Efter behandling görs regelbundna kontroller med MR cirka 2-4 per år under många år beroende på hur aggressiv tumören är. När en stor del av barnen kan slippa att sövas kommer det att vara bra för individerna, men också för vården som får tid för fler undersökningar och därmed kan minska kötiderna.