Publicerad: 2021-10-14 20:58 | Uppdaterad: 2021-10-14 21:01

Statiner kopplas till minskad risk att dö i covid-19 i stor befolkningsstudie

En illustrerad symbolbild av hjärtat.
Illustration: Getty Images.

Blodfettssänkande statiner är en rekommenderad och vanlig insats för att förebygga hjärt-kärlhändelser. Under pandemin har det diskuterats om statiner påverkar risken att dö i covid-19, men resultaten från tidigare studier har varit motstridiga. Nu har forskare vid Karolinska Institutet genomfört den hittills största befolkningsstudien på området. Studien som publicerats i PLOS Medicine tyder på att statinbehandling innebär en något lägre risk att dö i covid-19.

Statiner används för att sänka kolesterolnivåerna, lipidvärdet, i blodet och används ofta som förebyggande behandling hos patienter med risk för hjärt-kärlhändelser.

Under pandemin har frågan om statiner kan minska dödligheten i covid-19, via effekter på koagulation och immunsystemet, engagerat forskare och läkare.

Tidigare studier har inte gett entydiga svar och har ofta haft begränsningen att de enbart inkluderat sjukhusinlagda patienter. Nu har forskar vid Karolinska Institutet genomfört den hittills mest omfattande befolkningsbaserade studien för att undersöka sambandet mellan statiner och dödligheten i covid-19.

Största befolkningsstudien

Med hjälp av data från svenska register har forskarna följt 963 876 invånare i Stockholm äldre än 45 år under perioden mars-november 2020. Resultaten bygger på analyser av data om deltagarnas receptbelagda läkemedel, hälso- och sjukvårdsdata samt Dödsorsaksregistret.

Informationen har analyserats med hänsyn till faktorer som bland annat befintliga hälsotillstånd. Resultaten visar att statinbehandling var associerad med en något lägre risk att dö i covid-19. Kopplingen varierade inte väsentligt mellan riskgrupper.

Forskarna Rita Bergqvist, Viktor Ahlqvist och Cecilia Magnusson utomhus i höstsol..
(Fr v) Rita Bergqvist, Viktor Ahlqvist och Cecilia Magnusson. Foto: Ulf Sirborn.

– Resultaten tyder på att statinbehandling kan ha en måttligt förebyggande effekt på covid-19-dödlighet, säger Rita Bergqvist, läkarstudent vid Karolinska Institutet, och delad försteförfattare.

Fortsatt användning av statiner

Det behövs randomiserade studier för att fastställa om det finns ett orsakssamband, konstaterar forskarna.

– Sammanfattningsvis stöder fynden den fortsatta användningen av statiner för tillstånd som hjärt-kärlsjukdom och höga nivåer av blodfetter, i linje med nuvarande rekommendationer, under covid-19-pandemin, säger Viktor Ahlqvist, doktorand vid institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, och delad försteförfattare.

En begränsning i studien omfattar användningen av förskrivningsdata utan möjligheter att kontrollera individuell läkemedelsanvändning. Forskarna har heller inte kunnat kontrollera för riskfaktorer som rökning och högt BMI, utan enbart diagnostiserade hälsotillstånd.

Forskarna har inte tagit emot finansiering för studien. Medförfattaren Johan Sundström innehar aktier i bland annat Eli Lilly, Boehringer, Bayer, Pfizer and AstraZeneca. Det finns inga andra rapporterade intressekonflikter.

Publikation

“HMG-CoA reductase inhibitors and COVID-19 mortality in Stockholm, Sweden: a registry based cohort study”, Rita Bergqvist, Viktor H. Ahlqvist, Michael Lundberg, Maria-Pia Hergens, Johan Sundström, Max Bell, Cecilia Magnusson. PLOS Medicine, online 14 oktober 2021, doi: 10.1371/journal.pmed.1003820.