Publicerad: 2022-09-20 14:27 | Uppdaterad: 2022-10-03 12:55

Starkt stöd för Annika Östman Wernerson som ny rektor för KI

[UPPDATERAT 2022-09-22] Annika Östman Wernerson har starkt stöd till ny rektor för KI. Det visar den rådgivande omröstning som hörandeförsamlingen, som består av 119 representanter, lärare, studenter och övrig personal, har genomfört. Valkommittén beslutade den 20 september, att föra fram Östman Wernerson till konsistoriet som förslag på ny rektor för KI.

Efter en digital omröstning i hörandeförsamlingen blev resultatet: 78,1 procent av rösterna på Annika Östman Wernerson och 9,6 procent av rösterna på Eva Tiensuu Janson. 12,3 procent avstod från att rösta.

Röstningen föregicks av att de båda slutkandidaterna presenterade sig för hörandeförsamlingen.

Den av konsistoriet utsedda valkommittén sammanträdde under kvällen den 20 september för att besluta om vilken kandidat de ska föreslå konsistoriet ska föras fram som ny rektor för KI. Valkommittén beaktade då resultatet av hörandeförsamlingens omröstning.

Konsistoriet är ytterst ansvarigt för rekryteringsprocessen och för fram till regeringen den kandidat som de förordar som KI:s nya rektor.