Publicerad: 2022-08-11 13:59 | Uppdaterad: 2023-02-16 13:24

Två slutkandidater till rektorstjänsten vid KI

Professor Annika Östman Wernerson vid Karolinska Institutet, och professor Eva Tiensuu Janson vid Uppsala universitet, är de två slutkandidaterna till rektorstjänsten vid Karolinska Institutet, som KI:s valkommitté har valt att lyfta fram.

Rektorskandidater Annika Östman Wernerson och Eva Tiensuu Janson.
Från vänster: Rektorskandidater Annika Östman Wernerson och Eva Tiensuu Janson. Foto: Erik Flyg (Annika Östman Wernerson) och David Naylor (Eva Tiensuu Janson).

De båda kandidaterna kommer att presenteras för hörandeförsamlingen, som representerar akademin, studenter och personalorganisationer vid KI.

Efter hörandet beslutar valkommittén om förslag på rektor som sedan presenteras för konsistoriet.

Konsistoriet fattar sedan beslut om vilken kandidat som ska föreslås till regeringen. Det är regeringen som anställer rektorer vid statliga universitet och högskolor efter förslag från lärosätets styrelse.

Den nya rektorn tillträder den 1 mars 2023 och efterträder Ole Petter Ottersen.

Rektorskandidaternas CV och personliga brev