Publicerad: 2018-11-14 10:16 | Uppdaterad: 2018-11-14 10:17

Sophie Gaber är ny ordförande i doktorandrådet

Sophie Gaber

Från september är Sophie Gaber, sektionen för arbetsterapi, ny ordförande för Doktorandrådet vid NVS.

Att främja en hälsosam och dynamisk studie- och arbetsmiljö tillsammans med Institutionen för NVS står överst på hennes agenda.

- Som ett medicinskt universitet där man strävar efter hälsa och välbefinnande i samhället genom forskning, bör hälsa och välbefinnande även prioriteras för forskarna och lärarna själva, säger den nya ordföranden och fortsätter:
- Alla begåvade personer som studerar och arbetar vid NVS är institutionens största tillgång och för att nå högsta kvalitet på forskning och utbildning är det viktigt att försäkra att doktoranderna känner sig uppskattade, att deras röster hörs och att de har tillgång till resurser och stöd.

Genom att arbeta nära institutionen ser Sophie fram emot att anpassa doktorandrådets mål med NVS och KI:s bredare mål.

- Det tvärvetenskapliga samarbetet kan maximera effekten av våra mål, säger Sophie.
- Det hjälper att känna till doktorandernas rättigheter och skyldigheter och hur vi, doktorander, passar in i den större KI-bilden. Genom tvärvetenskapligt samarbete, akademiskt och socialt, finns det en möjlighet att arbeta mot gemensamma handlingsmål som ökad kommunikation, hälsosam studie- och arbetsmiljö samt internationalisering.

Sophie tycker att det är en omställningstid för NVS och KI som helhet och hon ser detta som deras största utmaning. I tider under förändring blir samarbete och kommunikation viktigare än någonsin.

- Doktoranderna känner väl till hinder och facilitatorer i de dagliga aktiviteterna på NVS och KI, säger Sophie.
- Vi kan spela en nyckelroll för att stödja den bredare personalgruppen och ledningen för att underlätta under denna tid av förändring - ta del av, lära och fortsätta utveckla forskning och utbildning i världsklass vid NVS och KI, påpekar Sophie.

Slutligen vill hon säga:

- Min vision är att samarbeta med rådets ledamöter för att fortsätta det stora arbete som Chenhong Lin och de tidigare rådsmedlemmarna hittills åstadkommit. Det har varit ett privilegium att vara en del av utvecklingen av "Dialogen" - ett dokument som stöder det årliga uppföljningsmötet mellan studenter och handledare (https://ki.se/en/nvs/the-doctoral-student- råd-at-NVS). Nästa steg är dock viktigt: Att säkerställa att ett verktyg som "Dialogen" sprids på ett sätt som gör det tillgängligt, användbart, hållbart och meningsfullt för doktorander och handledare. Inga fler kryssa-i-övningar!