Publicerad: 2017-05-12 10:08 | Uppdaterad: 2018-11-30 11:03

Snus lika farligt som rökning under graviditet

Att foster kan skadas av att mamman röker är väl känt, medan snusets effekter har varit mer omdebatterade. En ny avhandling vid Karolinska Institutet visar att snusanvändning under graviditet är kopplad till lika stora risker som rökning vad gäller dödföddhet, för tidig födsel, läpp-käk-gomspalt och andningsuppehåll i nyföddhetsperioden. Men det lönar sig att sluta snusa tidigt i graviditeten ­– då sågs ingen riskökning alls.

Anna Gunnerbeck vid institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska Institutet har nyligen disputerat med en doktorsavhandling om hur gravidas nikotinbruk påverkar fostren. Cigaretter innehåller runt 4 000 substanser, men snus innehåller nästan bara nikotin. Att basera forskningen på kvinnor som snusar ger alltså unika kunskaper om just nikotinets skadeverkningar på fostret.

Doktorsavhandlingen är baserad på uppgifterna i socialstyrelsens medicinska födelseregister. Där registreras hälsoinformation om mor och barn för i princip alla graviditeter i Sverige, från inskrivning på mödravårdscentral till en månad efter barnets födelse.

Inget hälsosamt alternativ

Snus innehåller högre dos av nikotin än cigaretter och kan nyttjas oftare. Genom att kartlägga gravida kvinnors tobaksvanor och barnets hälsotillstånd har Anna Gunnerbecks forskargrupp kunnat se att snusanvändning är kopplad till lika hög risk för dödföddhet, för tidig födsel, läpp-käk-gomspalt-missbildning eller andningsuppehåll i nyföddhetsperioden.

– Snus framhålls ofta som ett hälsosammare alternativ till rökning och så kan det vara för den vuxne brukaren. Men nikotinet i snus har skadliga effekter på fostret. Unga kvinnor som börjar snusa är inte medvetna om hälsoriskerna för barnet med snusanvändning under graviditet, säger Anna Gunnerbeck.

Viktigt att nå ut till ungdomar

Däremot visar forskningen att hälsorisken för fostret minskar avsevärt om mamman slutar snusa tidigt i graviditeten.

– Om man slutar snusa så fort man vet att man är gravid ökar inte risken för skador. Därför är det viktigt att vi når ungdomar med det hälsobudskapet. Helst innan de börjar använda tobak eftersom nikotin i snus, liksom cigaretter, är beroendeframkallande och väldigt svårt att sluta med, säger Anna Gunnerbeck.

Sverige har en unik möjlighet att studera nikotinets skador eftersom vi sedan länge har en utbredd användning av snus. Resultaten är dock globalt intressanta eftersom e-cigaretter och nikotinplåster ofta marknadsförs som ett hälsosammare alternativ till rökning och användningen av e-cigaretter ökar i många länder.

Forskningen är finansierad av Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

Anna Gunnerbeck försvarade sin avhandling "Prenatal nicotine exposure and effects on the health of the newborn" den 21 april 2017.