Publicerad: 2020-08-18 14:13 | Uppdaterad: 2023-02-01 08:43

Skörhet bättre mått än ålder för att förutsäga covid-19-överlevnad

Photo of elderly woman in wheelchair in park.
Foto: iStock

Ny forskning från Karolinska Institutet visar att skörhetsgrad, ett mått på personens funktionsnivå innan sjukdomen, bättre kan förutsäga överlevnad i covid-19 än personens ålder. Genomgången av 250 multisjuka äldre som vårdats för covid-19 på Tema Åldrande vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge visar även att tre av fyra överlevde. Studien är publicerad i Journal of the American Medical Directors Association.

Äldre personer har en ökad risk att drabbas av allvarlig covid-19 och att dö av sjukdomen, men de individuella skillnaderna är stora. I Sverige har allmänna rekommendationer om social distansering gällt alla över 70 år, utan att ta hänsyn till individuell hälsa.

Forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset har gått igenom information om 250 patienter som vårdats för covid-19 på den geriatriska kliniken Tema Åldrande vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge mellan 1 mars och 11 juni i år. 76 procent av patienterna överlevde sjukhusvistelsen.

Ett relativt nytt begrepp

Porträtt av Sara Hägg.
Sara Hägg. Foto: Gunilla Sonnebring

– Det är glädjande att se att så pass många av dessa äldre och multisjuka patienter med covid-19 faktiskt överlever. Vi vet dock inte vad som händer efter vårdtiden, hur ser deras hälsa ut på lite längre sikt? Det vill vi nu följa upp, säger Sara Hägg, docent i molekylär epidemiologi vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, och en av huvudförfattarna till studien.

Hög ålder, men även skörhet, var kopplad till ökad risk att dö under vårdtiden. Skörhet är ett relativt nytt begrepp som används som verktyg för att beskriva en persons funktionsnivå innan personen drabbades av aktuell akut sjukdom. En skörhetsgrad högre än fem på den niogradiga skalan ”Clinical frailty scale” visade sig vara mer sammankopplad med ökad dödlighet vid covid-19 än vad patientens ålder var. Skörhetsgrad sex innebär bland annat behov av andras hjälp för att klara hushållsarbete, utomhusaktiviteter och att tvätta sig.

Porträtt bild av Juulia Jylhävä, forskare på KI
Juulia Jylhävä. Foto: Gunilla Sonnebring

Kan leda till bättre vård

– Det är intressant att skörhet verkar vara ett bättre mått än ålder för att förutsäga överlevnad i covid-19. Men det finns förstås en mängd andra faktorer som påverkar, såsom andra underliggande sjukdomar och biomarkörer. Det vill vi också fördjupa oss i fortsättningsvis, säger Juulia Jylhävä, en av de andra huvudförfattarna och forskare inom just skörhet vid samma institution.

I förlängningen kan studien leda till förbättrade kliniska rekommendationer gällande vård av äldre patienter med covid-19-sjukdom.

Många svårt sjuka överlever

Porträttbild av Dorota Religa, forskare på KI
Dorota Religa. Foto: privat

– Det behövs evidensbaserad kunskap som kan ge oss i sjukvården bättre förutsättningar att hantera pandemin och erbjuda bästa tänkbara vård. Vi ser att med rätt behandling överlever många av våra äldre och svårt sjuka patienter. Det är glädjande och mer forskning behövs, säger Dorota Religa, överläkare på Tema Åldrande vid Karolinska Universitetssjukhuset, docent i geriatrik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet och initiativtagare till studien.

Forskningen finansierades av Vetenskapsrådet, Region Stockholm (ALF-medel), Stiftelsen Stockholms Sjukhem, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Karolinska Institutet, Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse, Ostermans Stiftelse och Strategiska forskningsområdet i epidemiologi vid Karolinska Institutet.

Publikation

“Age, frailty and comorbidity as prognostic factors for short-term outcomes in patients with COVID-19 in geriatric care”. Hägg S, Jylhävä J, Wang Y, Xu H, Metzner C, Annetorp M, Garcia-Ptacek S, Khedri M, Boström AM, Kadir A, Johansson A, Kivipelto M, Eriksdotter M, Cederholm T och Religa D. Journal of the American Medical Directors Association (JAMDA), online 14 augusti 2020, doi: 10.1016/j.jamda.2020.08.014.