Publicerad: 2024-01-22 12:13 | Uppdaterad: 2024-02-09 07:29

Sjukvårdsministern besökte KI

KI:s rektor Annika Östman Wernerson välkomnade sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.e
KI:s rektor Annika Östman Wernerson välkomnade sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Ulf Sirborn.

Programmet var digert när sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson besökte Karolinska Institutet. Under en eftermiddag diskuterades bland annat forskningens villkor och vad som krävs för att skapa hållbara infrastrukturer som ökar samspelet mellan utbildning, forskning, utveckling och vård idag och i framtiden.

– Det är mycket uppskattat att sjukvårdsministern besöker KI och visar ett stort intresse för våra möjligheter och utmaningar som ledande universitet inom medicinsk forskning och utbildning i Sverige och internationellt, säger Annika Östman Wernerson, KI:s rektor. 

Det var sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johanssons andra besök som statsråd på Karolinska Institutet, men det första med KI:s nya ledning. Under mötet samlades såväl KI:s ledning som experter inom de olika sakfrågorna på agendan. 

Syftet med dialogmötet var att diskutera utbildningens och forskningens villkor, högspecialiserad vård och framtidens kompetensförsörjning inom vården. Ett annat viktigt område som diskuterades var behovet av ökad krisberedskap till följd av pandemin och prioriteringar framöver. 

KI:s rapport om pandemin

På Centrum för hälsokriser samlas KI:s experter inom området, och nyligen publicerades rapporten ”Förbättrad beredskap inför nästa hälsokris – lärdomar från KI under pandemin”.

Porträtt på Johan von Schreeb
Johan von Schreeb. Foto: Martin Stenmark.

– I en värld som snabbt förändras krävs det att universitet kliver fram och bidrar med kunskap och erfarenhet for att stärka sjukvårdens beredskap for kommande hälsokriser. För att vara redo har vi ett uppdrag, att bygga nästa generations hälsokrisexperter, säger Johan von Schreeb, föreståndare för Centrum för hälsokriser, som presenterade centrumets aktiviteter och planer för att stärka hälso- och sjukvårdens krisberedskap och förmågor för ministern.

Dialogmötet erbjöd även KI:s ledning en inblick i sjukvårdsministerns planer och mål, bland annat kring frågor om nationell styrning och koordinering.