Publicerad: 2023-11-02 11:42 | Uppdaterad: 2023-11-02 14:25

KI-forskare tog emot statsministern och sjukvårdsministern vid besök på GMS

Gruppbild under ministerbesök vid Genome Medicine Sweden (GSM) den 1 november 2023
Från vänster till höger: Anna Martling, dekan KI Solna, Karin Liljelund, vice ordförande Lungcancerföreningen, Anders Edsjö, vice föreståndare GMS; Acko Ankarberg Johansson, hälso- och sjukvårdsminister; Ulf Kristersson, statsminister; Lucia Cavelier, Klinisk genomik Uppsala; Eva Tiensuu Janson, stf. vicerektor Medicin och farmaci Uppsala universitet; Päivi Östling, vetenskaplig ledare Precisionsmedicin SciLifeLab; Frida Lundmark, sakkunnig policy Lif; Ebba Hallersjö Hult, Nollvision cancer; Per Sikora, vice ordförande GMS Informatik. Foto: Cecilia Österholm Corbascio

Den 1 november 2023 besökte statsminister Ulf Kristersson och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Genomic Medicine Sweden (GMS) för att ta del av arbetet med precisionsmedicin för en bättre cancervård. Några av de frågor som lyftes var bred gensekvensering som en del av individanpassad vård, samt behandling och tillgängliggörande av data.

Under besöket fick statsministern och sjukvårdsministern bland annat höra om vikten med nya målinriktade läkemedel för barn som drabbas av cancer. Genom analys av arvsmassan, så kallad helgenomsekvensering, byggs kunskap för både vård och behandling här och nu, och för att nya innovativa behandlingar kan fortsätta utvecklas.

Även för vuxna cancerpatienter går utvecklingen mot att analysera flera hundra gener som ger förfinad information för att ställa rätt diagnos och hitta rätt behandling.

Besöket bjöd även på en rundtur till ett av laboratorierna där gensekvensering sker. Tekniken går fram i snabb takt och idag går det att läsa av arvsmassan från 36 individer på 24 timmar. Vid gensekvensering och för precisionsmedicin i stort genereras stora datamängder som behöver bearbetas och visualiseras på ett enkelt sätt för läkaren, och detta görs bland annat av GMS Informatik.

Statsminister Ulf Kristersson och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson ställde många intresserade frågor. Bland annat diskuterades datadelning både nationellt och internationellt, AI och vikten av kliniska studier i Sverige.

Anna Martling, professor och dekan vid Karolinska Institutet med uppdrag att driva på arbetet med precisionsmedicin, betonade vikten av samarbetet mellan forskning och hälso- och sjukvård. Hon berättade att det just nu etableras precisionsmedicinska centrum runt om i Sverige, vilket också skapar förutsättningar för att det som GMS gör kan komma fler patienten till del. Hon menar att det krävs att vi samverkar, både genom att kraftsamla regionalt och också genom nationell samordning.

‒ Vi tror att en samordnande nationell infrastruktur är en förutsättning för en jämlik och resurseffektiv implementering av precisionsmedicin i vården, tillägger Anders Edsjö, överläkare vid Region Skåne och vice föreståndare för GMS.  

Genomic Medicine Sweden (GMS) är en nationell satsning med visionen att stärka svensk sjukvård, forskning och samverkan med näringslivet inom precisionsmedicin. GMS utgörs av regioner med universitetssjukvård och universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. Tillsammans med patientorganisationer, hälso- och sjukvården, universitet och näringslivet utvecklar GMS förbättrad diagnostik, baserat på bred gensekvensering. Detta möjliggör mer individanpassade behandlingsval vid bland annat sällsynta diagnoser, cancer och infektionssjukdomar.