Publicerad: 2019-03-13 16:10 | Uppdaterad: 2019-10-09 11:17

Sätter ljuset på sexuella trakasserier inom akademin

Nu har startskottet gått för ett nytt forsknings- och samverkansprogram som ska ge kunskap om sexuella trakasserier inom akademin – samt leda till forskningsbaserade förbättringar. Satsningen leds av KI tillsammans med KTH och Malmö universitet.

Lanseringen inleddes av ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans (S), som under sitt anförande menade att mörkertalet är stort vad gäller sexuella trakasserier inom akademin.

– Vi behöver ha trygga arbetsplatser på högskolor och universitet, så att alla kan fullfölja och utveckla sin akademiska karriär. Det är uppenbart att vi har betydligt mer kvar att göra även inom högskolor och universitet för att hantera sexuella trakasserier och kränkande behandling, säger Matilda Ernkrans.

Det nya forsknings- och samverkansprogrammet ska utveckla mer kunskap om utsattheten vilket ska leda till forskningsbaserade förbättringar av arbets- och studiemiljön. Programmet inleds med en prevalensstudie, som inkluderar alla landets lärosäten som beräknas ta två till tre år att genomföra.

Programmet ska leda till en ökad kvalitet i forskning och utbildning, betonade Karin Dahlman-Wright, prorektor vid Karolinska Institutet, under presentationen av programmet.

– Vi vet inte hur stort mörkertalet är förrän vi har genomfört prevalensstudien, men metoo-uppropet talar för att det är stort. Vår förhoppning är att detta leder fram till en långsiktigt hållbar struktur för att arbeta vidare med dessa frågor. Under dagens presentationer såg vi också att det finns ett stort behov av att ta fram ny kunskap, säger Karin Dahlman-Wright.

Är detta starten på den genomlysande granskning av akademin som saknats efter #metoo?

– Vi ska göra vår allra bästa för att det blir så. Genom att samla sektorn och arbeta tillsammans kan vi uppnå mer än vi tidigare lyckats uppnå, säger Karin Dahlman-Wright.

Lanseringen skedde på den internationella kvinnodagen 8 mars och fyllde Wallenbergsalen till sista plats.

– Vi är mycket glada för det stora intresset och det breda deltagandet från både sektorsmyndigheter, forskningsfinansiärer och lärosäten från hela landet. Det är ett tecken på att vi är på rätt väg och kan genomföra detta tillsammans, säger Ulrika Helldén som samordnar forsknings- och samverkansprogrammet vid Karolinska Institutet.

Under dagen presenterade även Vetenskapsrådet en internationell forskningsöversikt om sexuella trakasserier i akademin. Dessutom gav Universitets- och högskolerådet (UHR) en inblick i det pågående arbetet med en rapport om lärosätenas arbete med att förebyggande sexuella trakasserier.

Nu rekryteras en forskningsledare och en forskare som ska leda den sektorsövergripande prevalensstudien. Tjänsterna är placerade vid institutionen för lärande, informatik, management och etik på campus Solna och sista ansökningsdatum är 1 april.

Vill du veta mer om forsknings- och samverkansprogrammet för att motverka sexuella trakasserier och förebygga genusbaserad utsatthet i svensk akademi, kontakta gärna Ulrika Helldén.