Publicerad: 2023-03-08 08:46 | Uppdaterad: 2023-03-08 10:00

Över 160 miljoner till global forskning om HPV hos flickor och kvinnor

Dekorativ bild
Illustration av Getty Images

Flera KI-forskare är en del av ett internationellt projekt som har tilldelats nästan 15 miljoner dollar (cirka 157 miljoner kronor) från Bill & Melinda Gates Foundation. Ytterligare en miljon dollar tillkommer i medfinansiering från svenska utrikesdepartementet. Projektet syftar till att bättre förstå bördan av humant papillomvirus (HPV) bland flickor och kvinnor i flera låg- och lägre medelinkomstländer.

Den femåriga studien ska ge kunskap som kan användas vid implementering av interventionsprogram och vid prioriteringar i forsknings- och utvecklingssatsningar gällande HPV.

HPV är en sexuellt överförbar infektion som kan orsaka livmoderhalscancer. HPV-vacciner har funnits sedan 2006 men mindre än 15 procent av världens flickor och kvinnor är fullt vaccinerade och täckningen är ännu lägre i låg- och medelinkomstländer.

Studien leds av International Vaccine Institute (IVI), som nyligen etablerat ett kontor i Stockholm, i samarbete med forskare från London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), institutionen för global folkhälsa på KI, och partnerinstitutioner i tre Sydasiatiska länder (Bangladesh, Nepal och Pakistan) och fem länder i Afrika söder om Sahara (Demokratiska republiken Kongo, Ghana, Sierra Leone, Tanzania och Zambia).

Projektet kommer att fokusera på den globala HPV-bördan bland flickor och kvinnor i åldrarna 9 till 50 år i länder som för närvarande inte har någon eller begränsad data, och som antingen ännu inte har infört nationella HPV-vaccinationsprogram eller där implementeringen av sådana program har varit begränsad. Det kommer också att innehålla kvalitativa delstudier ledda av forskarteamet på KI för att ytterligare förstå hur jämställdhet, inklusive flickor och kvinnors egenmakt, påverkar HPV-prevention, screening och tillgång till behandling.

Bristande jämställdhet ett fortsatt hinder

Anna Kågesten, researcher at the Department of Global Public Health at Karolinska Institutet
Anna Kågesten. Foto: Joel Nilsson

– Bristande jämställdhet är fortfarande ett hinder för kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter globalt, säger biträdande lektor Anna Kågesten, ansvarig forskare från forskargruppen ”Global and Sexual Health”, vars anslagsandel uppgår till cirka fem miljoner kronor (496 000 dollar). "Studien kommer att hjälpa oss att bättre förstå hur könsnormer och stigma kring unga kvinnors sexualitet formar deras tillgång till och bruk av HPV-prevention, screening och behandling i olika kontexter."

Samma forskargrupp vid KI har tidigare ingått i flera internationella samarbetsprojekt som erhållit anslag från Bill & Melinda Gates Foundation.

Denna nyhetsartikel är baserad på ett pressmeddelande från International Vaccine Institute.