Publicerad: 2014-11-12 15:59 | Uppdaterad: 2020-11-26 11:27

Sara Hägg tilldelas stipendium från Erik Rönnbergs fond

Riksbankens Jubileumsfond har beslutat tilldela Sara Hägg ett stipendium ur Erik Rönnbergs fond.

Projektet som Sara Hägg planerar att använda stipendiet för handlar om longitudinella epigenetiska förändringar i relation till åldrande och dess sjukdomar i SATSA-studien från Tvillingregistret.