Publicerad: 2021-12-10 13:00 | Uppdaterad: 2024-03-19 16:05

Så kan AI hjälpa oss att bli mer precisa

Kan artificiell intelligens, AI, lösa precisionsmedicinens utmaningar? Vi frågade Magnus Boman, professor på KTH och även knuten till Karolinska Institutet, som bland annat forskar om hur AI kan användas i vården.

Text: Annika Lund, skriven för tidningen Medicinsk Vetenskap nr 4/2021 | Tema: Precisionsmedicin

Porträtt av Magnus framför en bokhylla.
Tema: Precisionsmedicin. AI kan se mönster som människor missar, vilket enligt Magnus Boman passar utmärkt för att hantera stora datamängder inom precisionsmedicin. Foto: n/a

Vad är rollen för AI i precisionsmedicinen?

– Ett användningsområde handlar om att hantera stora mängder information, Big Data. Så kallade omiker, som genomik, proteomik eller metabolomik, genererar enorma mängder data. Ett självlärande system som hanterar sådan data kan se mönster som en mänsklig hjärna inte klarar av att upptäcka. Det kan ge ny, viktig kunskap, där till exempel patienter kan klustras på olika sätt. Då kanske det framkommer någon ny undergrupp som har någon viktig sak gemensamt, relevant för att ställa diagnos eller ge behandling.

– Även vid monitorering av svårt sjuka patienter genereras stora mängder data som behöver hanteras och där kan AI vara till hjälp. Men mest välkänt är att användningen av AI har kommit långt inom bildbehandling, till exempel mammografin. Där har AI-metoder fått träna på gamla bilder och lärt sig analysera tumörer, ihop med röntgenläkare. Så kan resultatet bli säkrare samtidigt som en del tid för röntgenläkarna frigörs.

Berätta om något av dina egna projekt!

– Jag undersöker bland annat, tillsammans med psykiatriker och psykologer, om AI kan förbättra internetbaserad KBT. Vi ska se om AI kan hjälpa den behandlande psykologen att fånga upp mer information från systemet. Det kan handla om till exempel att en patient är inne i systemet sent på nätterna. Det kan tala för sömnproblem, som är kliniskt relevant.

Du har arbetat med ett strategiskt projekt kallat AI @ KI. Vad har du sett?

– Under en dag i veckan har jag besökt olika delar av sjukvården där forskare vid Karolinska Institutet arbetar för att få en bild av hur AI används redan idag. Jag har också besökt tvärvetenskapliga enheter som SciLifeLab med samma frågeställning. Jag kan säga att AI redan idag används på imponerande många sätt men för att göra mer, vilket många önskar, då behövs fler AI-kunniga personer.

Mer läsning