Publicerad: 2021-01-08 09:23 | Uppdaterad: 2021-01-08 09:23

Riskbedömning och förebyggande av bröstcancer

En av åtta kvinnor utvecklar bröstcancer under sin livstid i västvärlden och fler åtgärder behövs för att minska dödligheten och förhindra sjukdomen. Mammografiscreening minskar dödligheten genom tidig upptäckt men cirka en fjärdedel av kvinnorna som utvecklar bröstcancer diagnostiseras dock inom två år efter en normal mammografiundersöknng. Det finns därför ett behov av att identifiera den kortsiktiga risken för bröstcancer för att kunna avgöra vilka kvinnor som behöver bättre uppföljning.

Mikael Eriksson
Doktorand Mikael Eriksson

En annan nackdel med mammografiscreening är att den enbart fokuserar på tidig upptäckt och inte på förebyggande åtgärder för bröstcancer. Det är välkänt att kvinnor kan ha hög eller låg risk för bröstcancer och därmed skulle kvinnor med hög risk kunna erbjudas förebyggande åtgärder såsom en låg dos av tamoxifen för att minska bröstcancerrisken. Kvinnor med låg risk har inte samma behov av screening och skulle därför kunna erbjudas mindre frekvent screening.

Sammanfattningsvis utvecklade Mikael verktyg för att mäta mammografisk täthet och korttidsrisk för bröstcancer. Dessutom utvecklade han två koncept med lågdostamoxifen, där det första konceptet kan förhindra östrogenpositiva bröstcancerar från att utvecklas och det andra konceptet kan förbättra möjligheten för att upptäcka en cancer vid mammografiscreeningen.

Den 15 januari försvarar Mikael sin avhandling “Risk assessment and prevention of breast cancer”. Hans opponent är Professor Jeff Tice från Department of Department of School of Medicine, University of California, San Francisco. Mikaels handledare är Per Hall och Kamila Czene.

Tid: 16:00

Plats: Föreläsningssalen Atrium, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna

Via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/4125031150

Läs avhandlingen i KI:s öppna arkiv: https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/47460

Länk till kalendern: https://nyheter.ki.se/disputation-mikael-eriksson

Kontakt

Mikael Eriksson Doktorand-L