Publicerad: 2023-03-22 11:06 | Uppdaterad: 2023-03-22 13:52

Regionala skillnader i potentiellt olämplig läkemedelsbehandling bland äldre i Sverige

Teckning av läkemedel i pillerform.
Läkemedel, illustrationen är nerladdad från Pixabay. Foto: Public domain

Det finns tydliga regionala skillnader i andelen äldre som får potentiellt olämplig läkemedelsbehandling i Sverige. I en studie publicerad i Frontiers of Pharmacology undersöker forskare vid Karolinska Institutet de regionala skillnaderna över tid och visar att dessa regionala variationer har minskat under det senaste årtiondet.

Porträtt av Jonas Wastesson
Jonas Wastesson. Foto: Gunilla Sonnebring

– Studien visar att det finns uppenbara skillnader i läkemedelsanvändningen bland äldre, både när det gäller mängden läkemedel men även kvaliteten i läkemedelsanvändningen, säger Jonas Wastesson, forskare vid Karolinska Institutet och huvudförfattare bakom artikeln.

I Sverige ska tillgången till god vård fördelas jämt över landet. Förekomsten av regionala variationer i läkemedelsanvändning som är olämpligt eller riskabelt bland äldre tyder på något annat.

De regionala skillnaderna har dock minskat mellan 2006 och 2020 när det gäller andelen äldre som använder 10 läkemedel eller fler och andelen som använder tre eller fler psykofarmaka.

Hur genomfördes studien?

Studien är baserad på registerdata för hela befolkningen, 75 år och äldre, mellan 2006 och 2020.

– Baserat på data från Läkemedelsregistret har vi studerat hur regionala skillnader utvecklats över tid i Sveriges 21 regioner.

Vad blir nästa steg?

– I den nuvarande studien har vi kartlagt hur de regionala skillnaderna i läkemedelsanvändningen ser ut och har förändrats över tid. I näst studie avser vi undersöka vilka faktorer som bidrar till dessa skillnader, säger Jonas Wastesson.

Studien har finansierats av Forte.

Publikation

Regional variations in excessive polypharmacy and potentially inappropriate drug use among older adults in Sweden: Trends from 2006 to 2020.
Wastesson JW, Fritzell J, Burström B, Johnell K, Fastbom J
Front Pharmacol 2023 ;14():1030849