Publicerad: 2023-02-16 13:05 | Uppdaterad: 2023-02-17 13:41

Regeringsbeslut: Annika Östman Wernerson anställs som rektor för KI

Annika Östman Wernerson
Annika Östman Wernerson blir KI:s nya rektor från 1 mars 2023. Foto: Martin Stenmark

Regeringen fattade på torsdagen den 16 februari beslut om att anställa Annika Östman Wernerson som rektor för Karolinska Institutet. Hon tillträder den 1 mars 2023.

Karolinska Institutets konsistorium (universitetsstyrelse) föreslog i höstas regeringen att utse Annika Östman Wernerson till ny rektor vid KI. På torsdagen kom beslutet.

– Jag känner mig oerhört hedrad och glad över att ha fått detta förtroende. Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med KI:s alla kompetenta och kreativa medarbetare skapa en stark vi-känsla där vi verkar för att bidra till ett starkt och fortsatt framgångsrikt KI – både inom forskning och utbildning, säger Annika Östman Wernerson, professor i njur- och transplantationsvetenskap vid KI och överläkare i klinisk patologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Hon var tidigare vicerektor för utbildning vid KI.

Vid konsistoriets sammanträde den 15 februari fattades beslut om att utse Martin Bergö, professor i molekylär medicin vid KI och KI:s vicerektor för forskning, till prorektor (rektors ställföreträdare).

Annika Östman Wernerson efterträder Ole Petter Ottersen vars förordnande sträcker sig fram till den 28 februari 2023. Han tillträdde positionen den 1 augusti 2017. 

Martin Bergö efterträder Anders Gustafsson från 1 mars 2023.