Publicerad: 2022-12-16 16:42 | Uppdaterad: 2023-02-17 15:22

Martin Bergö slutkandidat till prorektorsuppdraget vid KI

Efter en nomineringsprocess anmälde 10 personer intresse för uppdraget som prorektor vid KI. Valkommittén har efter genomgång och intervjuer valt att gå fram med endast en slutkandidat till hörandeförsamlingen, professor Martin Bergö.

Den aktuella kandidaten kommer att presenteras den 16 januari för hörandeförsamlingen, som representerar akademin, studenter och personalorganisationer vid KI.

Efter hörandet beslutar valkommittén om förslag på prorektor som presenteras för konsistoriet, som därefter fattar beslut om ny prorektor.

Den nya prorektorn tillträder den 1 mars 2023 och efterträder Anders Gustafsson.

Om Martin Bergö utses till prorektor av konsistoriet kommer han att ersättas i sin nuvarande roll som vicerektor för forskning. Den processen kommer i så fall att inledas när konsistoriet meddelat sitt beslut.