Publicerad: 2022-10-06 12:42 | Uppdaterad: 2022-10-07 08:56

Professor Jonas Ludvigsson får "årets magkänsla 2022”

Porträtt av Jonas Ludvigsson klädd i sjukhuskläder med två bebisar i sin famn.
Jonas Ludvigsson, barnläkare och professor vid MEB. Foto: Gustav Mårtensson

Under den avslutande barn-IBD dagen i Örebro den 30 september fick Jonas Ludvigsson under publikens jubel ta emot hedersutmärkelsen Årets magkänsla 2022 från SPGHN, Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition. Priset utses genom röstning av barnläkare i Sverige.

Motivering till årets magkänsla 2022 – Jonas Ludvigsson

"Jonas Ludvigsson har sin ungdom till trots redan etablerat positionen som världsledande inom den pediatriska gastroepidemiologin. Med envishet som en terrier har Jonas på egen hand skapat ett nationellt patologregister som gör svenska gastroregisterstudier till de vassaste i världen. Jonas har med Sverige som bas byggt upp ett gränslöst nätverk och har med tiden förärats professorstitlar i både Europa och Nordamerika.

Men sin akademiska framgång till trots har Jonas har inte förlorat kontakten med verklighetens vårdgolv. Med avstamp i vardagen på barnkliniken i Örebro författar Jonas populärvetenskapliga böcker om såväl gluten som barnmedicin till sjuka barn och deras föräldrar. Jonas besitter en sällsynt förmåga att kommunicera vetenskap med lärda på Oxfordengelska och bönder på bred östgötska – med osviklig magkänsla för vad mottagarna vill veta och kan förstå. Jonas har genom denna talang gjort sig ett namn i samhällsdebatten och har i media konsekvent försvarat barnens och ungdomarnas perspektiv.

Jonas besitter en energi och en hämningslöshet som skulle kunna leda fel om de inte balanserades av en prestigelös begåvning och Tintins hygglighet och mod som moraliskt rättesnöre. Jonas kreativitet och luststyrda arbete bör inte beskrivas som en forskar- eller läkargärning utan mer som ett ständigt gränsöverskridande konstnärskap.

Jonas, många gör anspråk på din begåvning. Du blev i somras utsedd till årets Örebroare och nyligen fick du Läkarsällskapets jubileumsmedalj. Vi är tacksamma över att en del av din fria ande tillhör den svenska barngastroenterologin och vi hoppas att du fortsätter att inspirera oss att i liv och arbete våga tänka och agera utanför lådan.”