Publicerad: 2023-11-14 13:42 | Uppdaterad: 2023-11-17 19:55

Professor Barbara Canlon har tilldelats Grand Prix Scientifique 2023

Den inre strukturen av det mänskliga örat som 3D-illustration.
Den inre strukturen av det mänskliga örat som 3D-illustration. Illustration: Getty Images.

Grand Prix Scientifique 2023 hyllar arbetet av en forskare eller läkare som har gjort en betydande upptäckt inom hörselområdet. Nu har Fondation Pour l´Audition tilldelat professor Barbara Canlon, institutionen för fysiologi och farmakologi, priset som premierar ledande forskning.

Barbara Canlon tog emot medaljen från Jean-Pierre Meyers.
Barbara Canlon tog emot medaljen från Jean-Pierre Meyers. Foto: N/A.

Professor Barbara Canlon är medlem av Vetenskapsakademien och har ägnat hela sin forskarkarriär åt att klargöra mekanismerna bakom skador på innerörat och att utveckla strategier för att förebygga och behandla dem. 

Hon har upptäckt förekomsten av en biologisk, eller cirkadisk, klocka som reglerar hörselsnäckans funktion, det känsliga organet i innerörat, under dygnets 24 timmar.

Barbara Canlon har kunnat påvisa att tiden på dygnet är en viktig faktor för hur sårbar kroppen är för hörselskador. Upptäckten kan göra det möjligt att optimera tiden för administration av läkemedel. 

Porträttbild av Barbara Canlon
Barbara Canlon. Foto: Ulf Sirborn.

– Jag är mycket hedrad över att få ta emot detta prestigefyllda pris. Jag hoppas det kommer att bidra till att öka medvetenheten om vikten av cirkadiska rytmer för vårt hörselsystem, säger professor Barbara Canlon vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet. 

Medaljen överlämnades vid en högtidlig ceremoni av Jean-Pierre Meyers, som tillsammans med sin hustru Françoise Bettencourt Meyers har grundat Fondation Pour l´Audition.  

Prissumman är EUR 65 000, varav EUR 40 000 är en personlig prisdel och EUR 25 000 är vikt för en vistelse vid en forskningsinstitution i Frankrike.