Publicerad: 2020-09-25 12:58 | Uppdaterad: 2020-09-25 13:17

Barbara Canlon ny ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien

Den 12 mars 2020 blev professor Barbara Canlon invald som utländsk ledamot i klassen för medicinska vetenskaper i Kungl. Vetenskapsakademien.

Porträttbild av Barbara Canlon
Barbara Canlon är professor i hörselfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet. Foto: Ulf Sirborn.

– Det är väldigt hedrande att bli invald av framstående kollegor i Kungliga Vetenskapsakademien som har en betydande roll i att främja vetenskaplig forskning i Sverige och öka allmänhetens medvetenhet om vetenskapliga frågor. Jag ser framemot att samverka med kollegorna inom vetenskapsakademien. Invalet representerar också ett erkännande av den forskning som många ambitiösa och duktiga studenter och forskare har bidragit tillsammans med mig under många år, säger Barbara Canlon, professor i hörselfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi. 

Barbara Canlon leder en tvärvetenskaplig forskargrupp inom ämnet auditiv neurovetenskap. Målet med forskningen är att förstå mekanismerna bakom hörselnedsättningar. Forskarna undersöker bland annat hur dygnsrytm och hormoner påverkar det perifera och centrala hörselsystemet.

Ett av Barbaras stora genombrott var upptäckten av en biologisk dygnsklocka i örats hörselsnäcka. Upptäckten förklarar bland annat varför vi är mer ljudkänsliga vissa tider på dygnet och har öppnat upp ett helt nytt fält inom hörselforskning och även lett till nya typer av behandling för hörselnedsättning, till exempel kan tiden på dygnet när man tar ett läkemedel spela stor roll för hur effektivt det är. Metoder för kronofarmakologi syftar till att optimera läkemedelsbehandling genom att välja lämplig tidpunkt för läkemedelsadministrering, vilket är förknippat med maximal effekt och minimala biverkningar.

Barbara Canlon har nyligen även tilldelats Knowles-priset från Northwestern University. Priset tilldelas de som har gjort enastående bidrag till forskning för förebyggande, diagnos eller behandling av hörselnedsättningar. Hon är också chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Hearing research och sitter som medlem i en rad olika forskningsråd i Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA.