Publicerad: 2023-06-28 22:00 | Uppdaterad: 2023-06-29 11:38

Ny väg in i hörselsnäckan återställde hörseln hos döva möss

Dekorativ bild.
Foto: GettyImages.

Ett internationellt team av forskare har utvecklat en ny metod för att leverera läkemedel direkt in i innerörat genom att utnyttja det naturliga vätskeflödet i hjärnan, enligt en studie publicerad i Science Translational Medicine. Genom att dessutom använda genterapi lyckades forskare från Karolinska Institutet och University of Rochester återställa hörseln hos döva möss.

Antalet människor världen över som förutspås ha en hörselnedsättning förväntas öka till cirka 2,5 miljarder inom 30 år. Den primära orsaken är att funktionen av hårceller i hörselsnäckan som är ansvariga för att förmedla ljud till hjärnan, dör eller försvinner på grund av mutationer av viktiga gener, åldrande, buller och andra faktorer. 
 
Hårceller återskapas inte naturligt hos människor och andra däggdjur, men genterapi har visat lovande resultat. I tidigare studier har forskare fått hårceller att växa tillbaka hos nyfödda och unga möss. Men bland vuxna är det svårare.

Barbara Canlon, professor vid Karolinska Institutet. Foto: Ulf Sirborn.

– När både möss och människor åldras, blir hörselsnäckan, som redan är en känslig struktur, innesluten i tinningbenet, vilket gör att den nästan blir otillgänglig. Försök att nå snäckan via operation riskerar att skada det känsliga området och förändra hörseln, säger Barbara Canlon, professor i hörselfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet och studiens sisteförfattare.

Väg för ryggmärgsvätska

I den nya studien beskriver forskarna en passage in i hörselsnäckan som kallas koklear-akvedukten. Den fungerar som en väg för ryggmärgsvätska (cerebrospinalvätska) att flöda från innerörat till hjärnan för att bland annat tvätta bort giftigt avfall. 

Forskarna bakom studien har utnyttjat denna passage som en potentiellt ny väg att leverera läkemedel till hörselsnäckan.  

– Vi gjorde en injektion i bakhuvudet på en punkt där det är möjligt att komma i kontakt med ryggmärgsvätskan. Den vätskan flyter sedan in i­ koklear-­akvedukten, som leder in i hörselsnäckan. Det är ett mindre ingrepp än en operation eller en injektion direkt i hörselsnäckan, säger Barbara Canlon.  

Forskarna injicerade ett adeno-associerat virus som uttryckte ett protein kallat vesicular glutamate transporter-3 (VGLUT3), vilket räddade hörseln hos de vuxna döva mössen. 

– Dessa fynd visar att ryggmärgsvätsketransport utgör en tillgänglig väg för genleverans till det vuxna innerörat och kan vara ett viktigt steg mot att använda genterapi för att återställa hörseln hos människor, säger Barbara Canlon.  

Studien finansierades bland annat av Vetenskapsrådet, Tysta Skolan, Hörselforskningsfonden, National Institutes of Health, Jeff and Kimberly Barber Fund, Foundation Pour L’Auditionoch Adelson Medical Research Foundation.

Denna nyhetsartikel är baserad på ett pressmeddelande från University of Rochester.

Publikation

Delivery of gene therapy through a cerebrospinal fluid conduit to rescue hearing“, Barbara K. Mathiesen, Leo M. Miyakoshi, Christopher R. Cederroth, Evangelia Tserga, Corstiaen Versteegh, Peter A. R. Bork, Natalie L. Hauglund, Ryszard Stefan Gomolka, Yuki Mori, Niklas K. Edvall, Stephanie Rouse, Kjeld Møllgård, Jeffrey R Holt, Maiken Nedergaard, Barbara Canlon, Science Translational Medicine, online 28 juni 2023