Publicerad: 2020-01-07 13:58 | Uppdaterad: 2020-01-08 11:20

Professor Arne Holmgren har avlidit

Arne Holmgren, senior professor vid Karolinska Institutet, avled den 6 januari 2020, 79 år gammal. Dr Holmgren var vida känd i Sverige och övriga världen som en av de banbrytande forskare som etablerat det snabbt växande forskningsområdet redoxbiologi.

Arne Holmgren var född den 21 december 1940 och avled den 6 januari 2020. Foto: Stefan Zimmerman

Arne Holmgren föddes den 21 december 1940 på landsbygden utanför Katrineholm i Södermanland, där hans barndomsgård sedermera fortsatte att vara hans sommarställe. Från 1960 studerade han medicin vid Uppsala universitet, där han träffade Dr Peter Reichard.

Dr. Reichard, som då hade upptäckt enzymet ribonukleotidreduktas, var professor i medicinsk kemi vid Uppsala Universitet under 1961–1963, och Arne Holmgren, som medicine studerande i 20-årsåldern, fick ett projekt i Dr. Reichards forskningsgrupp vid sidan av studierna.

Efter att ha avslutat sin kandidatexamen i medicin 1962 och de efterkommande medicinstudierna under 1963–1964, flyttade Holmgren 1964 till det nyetablerade laboratorium som Dr. Reichard då hade startat vid Karolinska Institutet. Där hade Reichard efterträtt Erik Jorpes som professor i medicinsk kemi.

Etablerade det växande området redoxbiologi

Inom den forskningsmiljön tog sig Holmgren an uppgiften att ytterligare karakterisera proteinet thioredoxin från E. coli, som just upptäckts som reduktant av ribonukleotidreduktas. Det visade sig bli ett framgångsrikt projektval, och Holmgren fick sedan sin doktorsexamen 1968 och  belönades med de högsta betygen, med sin avhandling som hade titeln Studies on thioredoxin from Escherichia coli B.

Arne Holmgren förblev en trogen forskare inom thioredoxinfältet och är i dag allmänt erkänd som dess främsta auktoritet och en genuin redoxpionjär, som starkt bidragit till att etablera det snabbt växande området för redoxbiologi, det vill säga de reduktions- och oxidationsvägar som förekommer i alla levande celler.

Ledde en livaktig forskargrupp

Dr Holmgren verkade vid Karolinska Institutet under hela sin karriär – han blev biträdande professor i medicinsk kemi 1969, universitetslektor 1970 (med ansvar för den medicinska studentutbildningen), docent 1973, professor i medicinsk proteinkemi och enzymologi 1983 – och han efterträdde till slut Peter Reichard som professor och chef för institutionen för biokemi 1991 samt 1992 som chef för Medicinska Nobelinstitutet för Biokemi.

År 2008 blev Arne Holmgren senior professor och förblev som sådan en mycket aktiv forskare som ledde en livaktig forskargrupp, från vilken många ytterligare upptäckter fortsatte att genereras fram till i dag.

Upptäckte och namngav glutaredoxin

Dr Holmgren upptäckte och namngav glutaredoxin, och han bestämde strukturen och funktionen för flera medlemmar av dessa glutathion-beroende disulfidreducerande oxidoreduktaser. Han var mycket aktiv inom cancerforskningen och i utvecklingen av nya antimikrobiella behandlingar, där båda de terapeutiska principerna inriktades på interaktioner med specifika redoxreaktioner i cellerna.

Utöver sin forskargärning som resulterat i  många vetenskapliga bedrifter var Arne Holmgren medlem av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet och Kungl. Vetenskapsakademien, mottagare av ett antal priser och utmärkelser, och han lärde upp ett flera framstående forskare inom redoxbiokemi. Arne Holmgren kommer sannerligen att vara saknad som högt uppskattad kollega, och hans vetenskapliga arv kommer att för evigt att leva vidare.

Text: Elias Arnér, professor i biokemi vid Karolinska Institutet