Publicerad: 2014-09-23 08:00 | Uppdaterad: 2014-09-23 09:17

Preventivt hälsoarbete kan ge färre hjärtinfarkter

En ny studie från Karolinska Institutet visar att en livsstil som kombinerar hälsosam vikt och kosthållning, regelbunden motion, måttligt alkoholintag och icke-rökning skulle kunna förebygga fyra av fem hjärtinfarkter hos män. Resultaten publiceras i den ansedda vetenskapstidskriften Journal of the American College of Cardiology.

– Det är inte förvånande att hälsosamma levnadsvanor minskar risken för hjärtinfarkt, det som är intressant är hur mycket risken minskar om man kombinerar dem. De senaste decennierna har dödligheten i hjärtkärlsjukdom gått ner bland annat till följd av fler och bättre läkemedel. Men våra resultat talar för att prevention genom en mer hälsosam livsstil är minst lika effektivt och mer kostnadseffektivt på befolkningsnivå, samtidigt som man slipper eventuella biverkningar av läkemedel, säger Agneta Åkesson, nutritionsforskare vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, som lett studien.

I den nu publicerade studien ingick 20 721 friska svenska män i åldrarna 45 till 79 år som följdes under en 11-årsperiod. Deltagarna fick bland annat svara på frågeformulär om sina kostvanor, alkoholkonsumtion, rökning, nivå av fysisk aktivitet och bukomfång. Resultaten visade att den lägsta risken för hjärtinfarkt fanns hos de män som var icke-rökare, promenerade eller cyklade minst 40 minuter om dagen, tränade minst en timme i veckan, hade ett bukomfång under 95 centimeter, drack måttliga mängder alkohol och i övrigt åt en hälsosam kost. Med hälsosam kost avsågs att regelbundet äta frukt, grönsaker, rotsaker, nötter, magra mjölkprodukter, fullkorn och fisk.

Var och en av livsstilsfaktorerna

Forskarna kunde också se en tydlig riskminskning för var och en av de hälsosamma livsstilsfaktorerna som deltagarna omfattade.

– Till exempel kan man se att den hälsosamma kosten tillsammans med måttligt alkoholintag ledde till omkring 35 procent lägre risk att drabbas av hjärtinfarkt jämfört med högriskgruppen, som alltså inte tillämpade någon av de hälsofrämjande livsstilsfaktorerna. Men lade man till icke-rökning, fysisk aktivitet och mindre midjemått var risken att drabbas av hjärtinfarkt 86 procent lägre än för högriskgruppen. Dessvärre var det endast en liten andel män som hade detta hälsosamma beteende, samhällsvinsten är betydande om en större andel av befolkning levde hälsosamt, säger Agneta Åkesson.

Totalt uppskattade forskarna att en hälsosam livsstil skulle kunna förhindra fyra av fem hjärtinfarkter hos den manliga delen av befolkningen. De konstaterar att det bästa är att lägga en grund av hälsosamma vanor tidigt i livet, men att även personer som redan har högt blodtryck eller höga blodfetter enligt resultaten gynnades av en mer hälsosam livsstil.

Forskningen har finansierats genom anslag av FORTE och Vetenskapsrådet.

Publikation

Low-Risk Diet and Lifestyle Habits in the Primary Prevention of Myocardial Infarction in Men; A Population-Based Prospective Cohort Study
Agneta Åkesson, Susanna C. Larsson, Andrea Discacciati, Alicja Wolk
Journal of the American College of Cardiology (JACC), online 22 September 2014, VOL. 64, NO. 13, 2014