Publicerad: 2018-08-15 14:47 | Uppdaterad: 2018-08-15 15:32

Prestigefyllt anslag för ALS-forskning

KI-forskaren Fang Fang, foto: Martin Stenmark.

KI-forskaren Fang Fang har tilldelats det prestigefyllda ERC Starting Grant för sin forskning om bakteriefloran i magtarmkanalen och utvecklingen av den neurodegenerativa sjukdomen ALS. Totalt investerar det europeiska forskningsrådet (ERC) i år 603 miljoner euro i anslag till 403 unga, framstående forskare.

Syftet med ERC:s startanslag är att stödja särskilt framstående och begåvade forskare tidigt i karriären så att de kan arbeta nyskapande och utvecklas till morgondagens forskningsledare. Fang Fang, som är verksam vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, tilldelas 1,5 miljoner euro fördelat över fem år för sitt projekt kallat MegaALS.

– Det här anslaget ger mig en unik möjlighet att göra något annorlunda, jämfört med vad som tidigare har gjorts inom det specifika forskningsområdet, både av mig själv och andra. Det är verkligen en utmaning, men mest spännande och väldigt roligt, säger Fang Fang.

Projektets titel: Unraveling the Interplay between Metabolism, Gut Microbiome och Adaptive Immunity i Amyotrophic Lateral Sclerosis (MegaALS).

Kort beskrivning: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en sällsynt men förödande neurodegenerativ sjukdom som i brist på effektiv behandling leder till döden inom några år efter diagnos. På senare år har man allt mer börjat betrakta ALS som en så kallad systemisk sjukdom, som inte enbart omfattar det centrala nervsystemet utan även andra delar av kroppen. I det projekt som nu finansieras av ERC, ska Fang Fang och hennes team undersöka det sjukdomsspecifika samspelet mellan kroppens ämnesomsättning, magtarmfloran och det adaptiva immunsystemet, vilket enligt forskarna kan spela en väsentlig roll i utvecklingen av ALS. I projektet ingår även att i studier på möss försöka utvärdera en typ av behandling som inriktar sig på detta samspel. Forskarna kommer att använda sig både av epidemiologiska och experimentella metoder i sitt arbete.