Publicerad: 2024-06-21 06:00 | Uppdaterad: 2024-06-24 08:13

Populärt läkemedel kopplas till minskad risk för demens hos äldre med diabetes

Dekorativ bild
Foto: Getty Images

Äldre personer med typ 2-diabetes som behandlas med GLP-1-agonister har en minskad risk att utveckla demens, enligt en ny studie från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften eClinicalMedicine.

Läkemedel som kallas GLP-1-agonister eller GLP-1-analoger har blivit alltmer populära vid behandling av typ 2-diabetes och obesitas eftersom de hjälper till att kontrollera blodsockret, främjar viktminskning och skyddar hjärtat.

Personer med typ 2-diabetes har en ökad risk att utveckla demens och det finns hypoteser om att nyare diabetesläkemedel som GLP-1-agonister och DPP-4-hämmare skulle kunna ha en skyddande effekt.

I den nya registerbaserade studien har forskare följt drygt 88 000 äldre personer med typ 2-diabetes i upp till tio år. Med hjälp av en studiedesign kallad ”target trial emulation”, som försöker efterlikna en randomiserad klinisk prövning, analyserade forskarna sambandet mellan tre diabetesläkemedel (GLP-1-agonister, DPP-4-hämmare eller sulfonylurea) och risken för demens.

Kan hjälpa läkare att fatta beslut 

De fann att patienter som använde GLP-1-agonister hade en 30 procent lägre risk att utveckla demens jämfört med dem som använde sulfonylurea, och en 23 procent lägre risk jämfört med dem som använde DPP-4-hämmare.

Bowen Tang
Bowen Tang. Foto: Yali Wang

– Det här är viktigt eftersom det kan hjälpa läkare att fatta bättre beslut om vilka läkemedel som ska användas för äldre patienter med typ 2-diabetes. Men det behövs riktiga randomiserade prövningar för att säkert kunna fastställa att GLP-1-agonister verkligen minskar risken för demens, säger Bowen Tang, doktorand i Sara Häggs forskargrupp vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

Studien har finansierats av Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet, National Institute on Aging, National Institutes of Health och Riksbankens Jubileumsfond. Det finns inga rapporterade intressekonflikter.

Publikation

"Comparative effectiveness of glucagon-like peptide-1 agonists, dipeptidyl peptidase-4 inhibitors, and sulfonylureas on the risk of dementia in older individuals with type 2 diabetes in Sweden: an emulated trial study", Bowen Tang, Arvid Sjölander, Jonas W. Wastesson, Géric Maura, Pierre-Olivier Blotiere, Máté Szilcz, Jonathan K. L. Mak, Chenxi Qin, Michael Alvarsson, Dorota Religa, Kristina Johnell, Sara Hägg, eClinicalMedicine, online 21 juni 2024, doi: 10.1016/j.eclinm.2024.102689.