Publicerad: 2020-05-12 12:04 | Uppdaterad: 2020-05-15 14:12

Personlighet, stress och risk för Parkinsons sjukdom

Johanna Sieurins avhandling fokuserar på relationen mellan personlighet och stress med risken för Parkinsons sjukdom (PD).

Avhandlingen innehåller fyra studier och innehåller bland annat en kohortstudie med enkätdata från Svenska Tvillingregistret där Johanna undersökt om personlighetsdragen neuroticism (emotionell instabilitet) och introversion var associerade med risk för Parkinsons sjukdom. I den andra studien undersökte Johanna om fynden om kopplingen mellan neuroticism, rökning och PD kan vara kausala. I studie III och IV tittade Johanna på arbetsrelaterad stress och risk för PD och andra neurodegenerativa sjukdomar.

Vi fann att stressrelaterade besvär var associerade med ökad risk för neurodegenerativ sjukdom i allmänhet.

Den 29 maj försvarar Johanna sin avhandling “Personality, stress and risk of Parkinson's disease". Hennes opponent är Dr Rodolfo Savica från Department of Neurology,  the Mayo Clinic, Rochester, USA. Johannas handledare är Karin Wirdefeldt, Nancy Pedersen och Yiqiang Zhan.

Tid: 14:00

Plats: Föreläsningssalen Atrium, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna

Var med på Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/62945791569?pwd=WDMzMVAyNXUxWEVENGVHYm1FaEMyUT09

Läs avhandlingen i KI:s öppna arkiv

Johanna Sieurin

Anknuten till Forskning