Publicerad: 2018-04-05 09:01 | Uppdaterad: 2018-04-06 14:22

PCSK9-hämmare har oväntad antiinflammatorisk effekt

Hämning av enzymet PCSK9 leder till sänkt LDL-kolesterol och är en ny behandlingsstrategi för ateroskleros (åderförkalkning). Forskning från Karolinska Institutet, som presenterades vid den stora europeiska ESC-kongressen förra året och nu publiceras i Journal of Internal Medicine, visar att PCSK9-hämmare troligen även skyddar mot hjärt-kärlsjukdom genom tidigare okända antiinflammatoriska effekter.

Ateroskleros är en kronisk inflammatorisk process som involverar celler i immunsystemet, såsom T-celler och dendritiska celler. Den medicinska behandlingen består vanligen av kolesterolsänkande statiner, men de senaste åren har även en ny klass läkemedel som hämmar enzymet PCSK9 (proprotein convertase subtilisin kexin 9) nått marknaden. PCSK9 binder till LDL-receptorn, vilket resulterar i ökade nivåer av LDL-kolesterol.

Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt hur immunceller från mänskliga aterosklerotiska plack påverkas av PCSK9. Med hjälp av en ny experimentell metod fann de att oxiderat LDL, som spelar en central roll i ateroskleros, aktiverar PCSK9 och främjar utmognad av dendritiska celler. Dessa dendritiska celler påverkar i sin tur aktiveringen av T-celler till att bli mer inflammatoriska. Hämning av PCSK9 bromsade de immunaktiverande effekterna av oxiderat LDL.

Oberoende av LDL-sänkning

– Denna antiinflammatoriska effekt var oväntad och kan potentiellt skydda mot hjärt-kärlsjukdom. Våra resultat tyder på att PCSK9-hämmare har positiva effekter som är helt oberoende av den LDL-sänkande effekten, säger Johan Frostegård, professor vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, som lett studien.

Studien finansierades av Hjärt-Lungfonden, Vetenskapsrådet, Stockholms läns landsting (ALF-medel), Stiftelsen Konung Gustaf V:s 80-årsfond, Reumatikerförbundet, Vinnova, AFA Försäkring och Torsten Söderbergs Stiftelse. Författarna uppger inga potentiella intressekonflikter.

Publikation

“PCSK9 plays a novel immunological role in the oxidized LDL-induced dendritic cell maturation and T-cell activation from human blood and atherosclerotic plaque”
Anquan Liu, Johan Frostegård
Journal of Internal Medicine, online 4 april 2018, doi: 10.1111/joim.12758