Publicerad: 2021-12-08 17:05 | Uppdaterad: 2021-12-23 14:22

Över en kvarts miljard SEK till cancerforskning på KI

Bild på kvinna som ligger på en brits och ska röntgas.
Totalt har 90 KI-forskare fått anslag från Cancerfonden. Foto: Getty Images

79 KI-forskare har tillsammans fått 254 450 000 SEK i anslag från Cancerfonden. Utöver det delades även fyra ”Fellowship prevention”-anslag ut till forskare på KI. Totalt delade Cancerfonden ut 850 miljoner kronor, vilket är det största beloppet någonsin.

De forskningsanslag som tilldelats störst belopp är:

Thomas Helleday vid institutionen för onkologi-patologi tilldelas 7 500 000 SEK för projektet ”Karaktärisering av DNA metabolism och reparationsproteiner som mål för nya cancerbehandlingar”.

Henrik Grönberg vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik tilldelas 6 750 000 SEK för projektet ”An outcome adaptive and randomized multi-arm biomarker driven study in patients with advanced prostate cancer”.

Jesper Lagergren vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi tilldelas 6 750 000 SEK för projektet ”Oesophageal kirurgiand gastric cancer: Improved prevention, detection and treatment”.

Arne Östman vid institutionen för onkologi-patologi tilldelas 6 000 000 SEK för projektet ”Discovery and translational studies of fibroblast niches in colorectal cancer”.

Maria Masucci vid institutionen för cell- och molekylärbiologi tilldelas 6 000 000 SEK för projektet ”Molecular Mechanisms of Infection-Associated Oncogenesis: Viral Reprogramming of Cellular Functions”.

De forskare som tilldelas Fellowship prevention-anslag är:

Christine Delisle Nyström vid institutionen för biovetenskaper och näringslära tilldelas anslag för 2022-2024 (70%), för projektet "Large-scale implementation of a mHealth obesity prevention program within Swedish primary child healthcare: MINISTOP 3.0".

Marike Gabrielson vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik tilldelas anslag för 2022-2024, för projektet ”Individualised primary prevention of breast cancer with tamoxifen in high-risk individuals”.

Jiayao Lei vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik tilldelas anslag för 2022-2024, för projektet ”Primary prevention of cervical cancer”.

Anna Plym vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik tilldelas anslag för 2022-2024, för projektet ”Investigating whether a healthy lifestyle can mitigate the genetic risk of prostate cancer in Swedish and U.S. men”.

Utöver det delades även forskarmånader på tre år och tre månader respektive ett år och tre månader ut till sju KI-forskare.