Publicerad: 2020-11-12 13:32 | Uppdaterad: 2020-11-12 13:40

Forskare vid CLINTEC får anslag från Cancerfonden

Woman celebrating
Photo by Clay Banks on Unsplash.

Forskare vid Karolinska Institutet får 290 miljoner kronor från Cancerfonden. Tre av dessa forskare som får ta del av anslagen är Rimma Axelsson, Rainer Heuchel och Magnus Nilsson - alla tillhörande CLINTEC.

Axelsson, Rimma

Projekt:  PET imaging of pancreatic tumors using a novel tracer 68Ga-FAPI-46 (FAPI= Fibroblast Activation Protein Inhibitor).
Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2023-12-31, 3 år x 800 000 kr

Heuchel, Rainer Lothar

Projekt: Investigation of pancreatic cancer aided by 3D-culture models.
Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2023-12-31, 3 år x 800 000 kr

Nilsson, Magnus

Projekt: Randomiserade kliniska studier vid kurativt syftande behandling av matstrups- och övre magmunscancer i ett utvidgat nordiskt multicenternätverk.
Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2023-12-31, 3 år x 800 000 kr