Publicerad: 2021-11-30 16:04 | Uppdaterad: 2021-11-30 16:04

Mer än 13 miljoner SEK från Cancerfonden till forskare på BioNut

Idea money finance
Foto: Kseniya Hartvigsson

Stort grattis till alla forskare vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) som fått medel från Cancerfonden 2022-2024. Vi vill däribland lyfta deras särskilda satsning: Fellowship i cancerforskning inom primärprevention, som tilldelats en av våra forskare.

närbild på kvinna
Christine Delisle Nyström. Foto: Privat

Fellowship prevention

Christine Delisle Nyström, Postdoktor vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, har fått Cancerfondens "Fellowship Prevention"-anslag för 2022-2024 (70%), för ett projekt med den engelska titeln "Large-scale implementation of a mHealth obesity prevention program within Swedish primary child healthcare: MINISTOP 3.0".

Fetma har blivit en av de viktigaste förebyggbara riskfaktorerna för cancer. Förebyggande av fetma måste börja tidigt i livet, eftersom livsstilsbeteenden etableras i tidig barndom och när fetma väl etablerats är det svårt att behandla. Därför är det övergripande syftet med detta projekt att utvärdera den storskaliga implementeringen såväl som verklig effektivitet och kostnadseffektivitet av en mHealth-intervention (MINISTOP 3.0) för att främja hälsosam kost och fysisk aktivitet hos barn i förskoleåldern inom svensk primär barnhälsovård.

Beviljade forskarprojekt

Karl Ekwall, Professor
Engelsk titel: "Epigenetics, chromatin remodeling in cellular quiescence and cancer"
Beviljat anslag: 4 500 000 sek

Marianne Farnebo, Forskare
Engelsk titel: "Targeting non-coding RNAs as a novel method to control DNA repair and treatment response"
Beviljat anslag: 3 000 000 sek

Federico Pietrocola, Forskarassistent
Engelsk titel: "Targeting the senescent stromal barrier to limit lung cancer progression"
Beviljat anslag: 2 400 000 sek

Eckardt Treuter, Professor
Engelsk titel: "Identification of corepressor-dependent epigenetic mechanisms and alterations underlying hepatocellular carcinoma in the context of immuno-metabolic diseases" 
Beviljat anslag: 3 750 000 sek