Publicerad: 2014-10-22 15:15 | Uppdaterad: 2014-10-22 15:18

Östrogen möjlig klimakteriebehandling även vid risk för hjärtkärlsjukdom

En ny befolkningsstudie från Karolinska Institutet visar att även kvinnor med ökad risk för hjärtkärlsjukdom skulle kunna behandlas med östrogen mot klimakteriebesvär, något som man hittills avrått ifrån. Resultaten bygger på data från 41 000 svenska kvinnor som behandlats med blodfettsänkande läkemedel och publiceras i vetenskapstidskriften Menopause.

– Andelen kvinnor som behandlas med östrogener för besvär i klimakteriet har minskat de senaste tio åren, av flera orsaker. Samtidigt har många kvinnor i klimakteriet uttalade besvär med vallningar, sömnsvårigheter, benskörhet och nedstämdhet, vilket ofta kan behandlas framgångsrikt med östrogener. Resultatet av den här studien är därför av värde för att bedöma risk och nytta av östrogenbehandling för kvinnor med klimakteriebesvär, säger Ingegärd Anveden Berglind, läkare och forskare och studiens förstaförfattare.

Enligt dagens rekommendationer bör man iaktta försiktighet vid östrogenbehandling för kvinnor med ökad risk för hjärtkärlsjukdom. Dessa rekommendationer utformades efter att två stora studier i början på 2000-talet visat att kvinnor som tog östrogen ökade risken för att insjukna i hjärtkärlsjukdom. I den nu publicerade studien har forskare vid Centrum för läkemedelsepidemiologi på Karolinska Institutet studerat östrogenbehandling och risk för hjärtkärlsjukdom och död, bland kvinnor som behandlades med så kallade statiner.

Samtidigt med östrogener

Statiner är en vanlig blodfettsänkande behandling i syfte att förebygga hjärtkärlsjukdom hos de som har en ökad risk för dessa sjukdomar; totalt behandlas cirka 10 procent av den vuxna befolkningen i Sverige med dessa läkemedel. I den aktuella studien ingick 41 000 kvinnor med statinbehandling i åldrarna 40-75 år. Drygt 2 800 (7 procent) av dessa kvinnor behandlades samtidigt med östrogener. Risk för sjukdom och död studerades genom att jämföra kvinnor med och utan östrogener.

Resultaten visar att kvinnor som behandlades med östrogen hade en nästan halverad risk för död. Någon ökad risk för att utveckla hjärtkärlsjukdom under de 4 år som kvinnorna följdes kunde forskarna inte se. Teamets slutsats är att östrogener inte ökar risken för hjärtkärlsjukdom och minskar risken för död hos kvinnor som behandlas med statiner.

Forskningen vid Centrum för läkemedelsepidemiologi bedrivs med bidrag från läkemedelsindustrin och myndigheter. Det aktuella arbetet har genomförts som ett fristående projekt från ett tidigare projekt sponsrat av läkemedelsföretagen AstraZeneca, Merck Sharp & Dohme och Pfizer. Sponsorerna har inte varit inblandade i utformning, datahantering, analys eller tolkning av data.

Publikation

Hormone therapy and risk of cardiovascular outcomes and mortality in women treated with statins
Ingegärd Anveden Berglind, Morten Andersen, Anna Citarella, Marie Linder, Anders Sundström & Helle Kieler
Menopause online 22 Oct 2014, publishing in the April 2015 print issue