Publicerad: 2023-08-28 14:43 | Uppdaterad: 2023-09-06 12:55

Oro för att falla ökar risken för skadliga fall

Smurf som ramlat med en korg frukt och grönt.
Foto: Pixabay

En studie genomförd av fem forskare vid NVS och som publicerats i ”Journal of American Medical Directors Association” visar att oro för att falla kan öka risken för skadliga fall bland äldre personer, särskilt bland dem utan uppenbar fysiologisk fallrisk.

Vad visar studien?

Studien visar att äldre personer som är oroliga för att falla kan löpa en ökad risk för skadliga fall. Detta var särskilt tydligt bland personer under 70 år och de som inte uppvisade balansnedsättning enligt test av enbensstående. Resultaten indikerar att oro för att falla kan utgöra en särskild risk för skadliga fall bland äldre personer utan uppenbar fysiologisk fallrisk.

Varför är resultaten viktiga? 

Kunskap om i vilken utsträckning och för vem oro för att falla kan utgöra en risk eller vara en adaptiv anpassning till en ökad fysiologisk fallrisk kan användas för att individanpassa och förbättra fallpreventionsarbete.

Hur genomförde ni studien?

Personer i åldern 60 år eller äldre tillfrågades om de kände oro för att falla och följdes sedan avseende skadliga fall under en femårsperiod. Totalt ingick 1281 personer från den så kallade SNAC-K studien (Swedish National Study on Aging and Care in Kungsholmen).

Vad är nästa steg i er forskning? 

Vi är bland annat intresserade av samband mellan andra mått på självupplevd hälsa och risk för fall, samt om oro för att falla kan påverka rörelsemönstret hos äldre personer. 

Publikationen

Association Between Concerns About Falling and Risk of Injurious Falls in Older Adults: The Role of Balance Impairment.
Welmer AK, Frisendahl N, Beridze G, Trevisan C, Calderón-Larrañaga A
J Am Med Dir Assoc 2023 Aug;():

Kontakt

Anna-Karin Welmer Universitetslektor