Publicerad: 2019-04-11 08:50 | Uppdaterad: 2019-04-11 11:25

Ökad risk för hjärt-kärlsjukdom vid stressrelaterade tillstånd

Stressrelaterade tillstånd som utlöses av svåra livshändelser är kopplade till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet och Islands universitet som publiceras i tidskriften BMJ. Resultatet bör leda till en ökad medvetenhet om hjärt-kärlrisken, speciellt under det första året efter en stressdiagnos, anser forskarna.

Många människor utsätts någon gång under livet för psykologiskt trauma eller svåra livshändelser, som att en älskad person dör, en livshotande sjukdom eller våld.

Idag finns växande belägg som tyder på att sådana stressreaktioner kan kopplas till utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar. Men tidigare studier har, med få undantag, fokuserat på manliga krigsveteraner eller personer i militären som lider av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

I en ny studie har Unnur A Valdimarsdóttir, gästprofessor, och Huan Song, forskare, båda verksamma vid Islands universitet samt vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, undersökt denna koppling närmare i en stor befolkningsbaserad studie med hjälp av svenska befolknings- och hälsoregister.

Särskilt hög risk första året

Resultaten, som publiceras i tidskriften BMJ, visar att stressrelaterade tillstånd kan kopplas till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Risken för allvarliga och akuta hjärt-kärlhändelser, som hjärtstillestånd och hjärtinfarkt, var särskilt hög inom de första sex månaderna efter diagnos av ett stressrelaterat tillstånd, och inom det första året för andra typer av hjärt-kärlsjukdomar.

Under det första året efter diagnosen var risken för hjärt-kärlsjukdom 64 procent högre bland personer med stressrelaterade tillstånd jämfört med icke-drabbade syskon.

Studien omfattade 136 000 personer som hade diagnostiserats med stressrelaterat tillstånd någon gång under perioden januari 1987 och december 2013. De jämfördes med drygt 171 000 syskon som inte hade några stressrelaterade sjukdomar eller hjärt-kärlsjukdom, och med kontrollpersoner ur den allmänna befolkningen utan stressrelaterat tillstånd eller hjärt-kärlsjukdom. Drabbade och inte drabbade personer matchades individuellt med avseende på födelseår och kön.

Bra för läkare att känna till

Enligt forskarna tyder resultaten på att läkare måste vara medvetna om kopplingen mellan stressrelaterade tillstånd och en förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom, speciellt månaderna efter stressdiagnosen.

Studien är en observationsstudie och kan därför inte säga något om orsaken till den identifierade kopplingen.

Denna nyhetsartikel är baserad på ett pressmeddelande från BMJ.

Forskningen har finansierats av Icelandic Research Fund, ERC Consolidator Grant, Karolinska Institutet och Vetenskapsrådet

Publikation

”Stress related disorders and risk of cardiovascular disease: population based, sibling controlled cohort study”
Huan Song, Fang Fang, Filip K Arnberg, David Mataix-Cols, Lorena Fernández de la Cruz, Catarina Almqvist, Katja Fall, Paul Lichtenstein, Gudmundur Thorgeirsson och Unnur A Valdimarsdóttir
BMJ, online 10 april 2019, doi: 10.1136/bmj.l1255