Publicerad: 2017-11-28 13:59 | Uppdaterad: 2017-11-28 19:11

Ökad kunskap om användning av fluortandkräm från ett års ålder

En ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet visar att preventionsprogram där föräldrar får lära sig att borsta barnens tänder med fluortandkräm kan vara en väg att gå för att förbättra tandhälsan. Avhandlingen ingår som en del i forskningsprojektet Stop Caries Stockholm i samarbete med bland annat Folktandvården.

Maria Anderson, foto: Folktandvården Stockholm.Stop Caries Stockholm riktar in sig på tandhälsan hos de allra minsta barnen. I sitt avhandlingsarbete har Maria Anderson, övertandläkare och specialist i pedodonti, studerat 3 403 barn från ett års ålder som 2011 var bosatta i ett så kallat högriskområde. Barnen är idag sju år gamla och följs upp en sista gång under 2017. Resultatet kommer att presenteras som en del i projektets slutrapport 2018.

– Barnen i studien har fått mindre karies vid tre års ålder jämfört med andra liknande studier där man startat de förebyggande insatserna senare. Vi vet ännu inte vilken effekt programmet ger över längre tid och ser fram emot ytterligare forskning på området, säger Maria Anderson i ett pressmeddelande från Folktandvården.

Huvudhandledare har varit Margaret Grindefjord vid institutionen för odontologi. Disputation skedde 24 november 2017.

Doktorsavhandling

Stop caries Stockholm: a caries-prevention program for children living in multicultural areas with low socioeconomic status
Maria Anderson
Karolinska Institutet 2017, ISBN: 978-91-7676-748-1.