Publicerad: 2024-01-24 16:56 | Uppdaterad: 2024-01-24 17:39

Oavsiktlig viktminskning förknippad med ökad risk för cancer

dekorativ bild
Foto: Getty Images

En plötslig och oavsiktlig viktnedgång är förknippad med en ökad risk för en cancerdiagnos under det kommande året, enligt en ny studie i JAMA. Forskare från bland annat Karolinska Institutet som ligger bakom studien uppmanar vårdpersonal och allmänhet till vaksamhet om det skulle hända.

– Om du förlorar i vikt utan att du har gjort förändringar i din kost och träningsrutin så bör du gå till en läkare för att kolla upp vad orsaken kan vara. Det finns flera tillstånd som kan resultera i oväntad viktnedgång. Läkare kan utvärdera om det är något som behöver utredas vidare, säger Qiaoli Wang, forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet och studiens försteförfattare.  

I den nya studien ingick 157 474 personer som är 40 år och äldre i USA. Dessa följdes i mer än 30 år. Detaljerad information om vikt och motion samlades in vartannat år och kostdata rapporterades vart fjärde år. Forskarna bedömde viktminskningsfrämjande beteenden genom att utvärdera förändringar i deltagarnas kost och motion. 

Qiaoli Wang
Qiaoli Wang Foto: Samuel N Ogden

Viktminskningsintentionen klassificerades som "hög" för dem som hade ökat sin fysiska aktivitet och förbättrat kosten, "medelhög" om endast en av faktorerna hade förändrats och "låg" om inga förändringar hade gjorts i fråga om kost och motion. I den sistnämnda gruppen var förekomsten av cancer under det kommande året dubbelt så hög hos personer som gått ner mer än 10 procent av sin kroppsvikt de senaste två åren jämfört med de som inte gått ner i vikt.

– Vi kunde se att risken var särskilt förhöjd för cancer i övre mag-tarmkanalen, hematologisk cancer, kolorektal cancer och lungcancer, men inte för bröstcancer, cancer i urinvägarna, hjärncancer eller melanom, säger Qiaoli Wang. 

Bör träffa läkare vid oavsiktlig viktminskning

Studien tyder på att personer som nyligen har gått ner i vikt, särskilt de som har en oavsiktlig viktminskning, bör träffa sin läkare för ytterligare undersökningar för att utesluta eventuella cancerformer. Oavsiktlig viktminskning är viktigt för vårdgivare att ta hänsyn till när de bedömer den individuella cancerrisken.  

– Avsiktlig viktminskning genom mer motion eller en hälsosammare kost kan vara bra för människors hälsa. Men oavsiktlig viktminskning som inte beror på hälsosammare beteenden kan tyda på en underliggande sjukdom, inklusive cancer, säger Qiaoli Wang.  

Studien finansierades huvudsakligen av National Institutes of Health (USA) och Vetenskapsrådet samt Bob Parsons fond. Forskarna uppger att det inte finns några intressekonflikter.  

Publikation

"Cancer Diagnoses After Recent Weight Loss", Qiao-Li Wang, Ana Babic, Michael H. Rosenthal, Alice A. Lee, Yin Zhang, Xuehong Zhang, Mingyang Song, Leandro F. M. Rezende, Dong Hoon Lee, Leah Biller, Kimmie Marios Giannakis, Andrew T. Chan, Jeffrey A. Meyerhardt, Charles S. Fuchs, A. Heather Eliassen, Brenda M. Birmann, Meir J. Stampfer, Edward L. Giovannucci, Peter Kraft, Jonathan A. Nowak, Chen Yuan, Brian M. Wolpin, JAMA, online 23 januari 2024, doi: 10.1001/jama.2023.25869