Publicerad: 2023-10-26 10:12 | Uppdaterad: 2023-10-26 14:40

Ny metod identifierar barn med störst risk för svår RSV-infektion

dekorativ bild
Barn med ansiktsmask Foto: Getty Images

Forskare från bland annat Karolinska Institutet har utvecklat en prognostisk modell som identifierar de barn som löper störst risk att insjukna i allvarlig RSV-infektion. Studien som publicerats i Lancet Digital Health kan visa vilka barn som har störst nytta av nya metoder för att förebygga en allvarlig infektion.

RSV (respiratory syncytial virus) är ett luftvägsvirus som orsakar stor sjuklighet hos barn och kan vara farligt i synnerhet för bebisar. Under de senaste åren har det utvecklats två nya lovande förebyggande läkemedel mot sjukdomen, dels en långverkande antikropp som skyddar mot RSV-infektioner, dels ett vaccin som ges åt modern under graviditeten. 

Catarina Almqvist Malmros
Catarina Almqvist Malmros Foto: Andreas Andersson

Genom att prioritera dessa nya lovande läkemedel till rätt patienter kan sjukhus- och intensivvård samt en stor mängd komplikationer hos små barn förebyggas. 

–  Det är inte möjligt att erbjuda nya förebyggande preparat åt alla barn. Vår studie identifierar de barn som behöver preparaten mest både på individnivå och även inom befolkningen, säger en av forskarna bakom studien, Catarina Almqvist Malmros, professor vid institutionen för medicinskt epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet och överläkare i barnmedicin vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. 

Drygt två miljoner barn ingick 

Baserat på hela befolkningen och information från hälso- och sjukvårdens register studerades 1,25 miljoner barn födda i Finland mellan 1997 och 2020 och referensgruppen bestod av 1,4 miljoner barn födda i Sverige mellan 2006 och 2020 samt deras föräldrar och syskon.

Samuel Arthur Rhedin
Samuel Arthur Rhedin. Foto: Gunilla Sonnebring

 Forskarna skapade en prognosmodell för att förutse risken för sjukhusvård vid RS-virus och visade att modellen fungerar bra i båda länderna. 

Studien bekräftade att risken att insjukna i en allvarlig RSV-infektion är störst hos barn under sex månader.

– Allra störst risk löper för tidigt födda barn, barn med vissa medfödda sjukdomar och barn med syskon i förskoleålder. Förutom att uppskatta betydelsen av tidigare kända riskfaktorer identifierades bland annat missbildningar i matstrupen samt mindre allvarliga medfödda hjärtsjukdomar som nya riskfaktorer för allvarlig RSV-infektion, säger Samuel Arthur Rhedin, ST-läkare i barnmedicin vid Sachsska barnsjukhuset, postdoktor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet och en annan av forskarna bakom studien. 

Vanligaste orsak till sjukhusvård bland små barn

I Finland är sjukdomsbördan orsakad av RSV-epidemier, som i allmänhet börjar i november till december, stor.

– RS-viruset orsakar allvarliga infektioner i synnerhet hos barn under ett år. I Finland är det en av de vanligaste orsakerna till sjukhusvård bland små barn och globalt en betydande orsak till barndödlighet. Vår studie bidrar till att inrikta förebyggande metoder så att de ger så mycket nytta som möjligt, säger specialistläkare i pediatrik, Santtu Heinonen från HUS, Nya barnsjukhuset i Helsingfors, Finland och en av forskarna bakom studien. 

Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Forskningscentralen för barnsjukdomar på HUS, Nya barnsjukhuset, Helsingfors, och Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM). 

Mer information om den prognosmodell som utvecklats och de riskfaktorer som identifierats inom studien kan hittas på www.rsv-risk.org.

Texten bygger på ett pressmeddelande från HUS, Nya barnsjukhuset i Finland.

Publikation

Risk factors for severe respiratory syncytial virus infection during the first year of life: development and validation of a clinical prediction model”, Pekka Vartiainen, Sakari Jukarainen, Samuel Arthur Rhedin, Alexandra Prinz, Tuomo Hartonen, Andrius Vabalas, Essi Viippola, Rodosthenis S Rodosthenous, Sara Koskelainen, Aoxing Liu, Cecilia Lundholm, Awad I Smew, Emma Caffrey Osvald, Emmi Helle, Markus Perola, Catarina Almqvist, Santtu Heinonen, Andrea Ganna, Lancet Digital Health, online 26 oktober 2023, doi: 10.1016/S2589-7500(23)00175-9