Publicerad: 2020-01-29 12:41 | Uppdaterad: 2021-01-22 18:23

Nytt kikhostevaccin visar lovande resultat

Sick child coughing
Foto: Getty Images

Ett nytt vaccin mot kikhosta som ges som droppar i näsan visar bättre effekt än det befintliga kikhostevaccinet i en klinisk fas I-studie ledd av Folkhälsomyndigheten i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet. Resultaten presenteras i Journal of Clinical Investigation. Vaccinet kommer nu att utvärderas i en större klinisk studie (fas II).

Karin Loré. Foto: Ulf Sirborn

Trots att vaccination mot kikhosta har bra täckning över hela världen förblir detta en allvarlig infektionssjukdom hos spädbarn och små barn. Under de senaste decennierna har antalet fall av kikhosta ökat även i flera höginkomstländer. Detta har skett sedan man slutade vaccinera med det effektiva helcellskikhostevaccinet (wPV) på grund av biverkningar och ersatte det med ett så kallat acellulärt kikhostevaccin (aPV) under 1990-talet. I Sverige tog man helt bort vaccinering mot kikhosta mellan 1979 och 1996.

– Även om aPV-vaccinet vi idag använder ger skydd mot sjukdom, vilket är mycket viktigt, verkar effekten inte vara tillräckligt varaktig. Vaccinet kan inte heller effektivt förhindra bakterietillväxt i näsan och därmed heller inte stoppa smittoöverföring till andra individer. Därför finns det ett behov av att förbättra kikhostevaccinet, säger Karin Loré, professor vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet.

Ges direkt i näsan

Den nya vaccinkandidaten, BPZE1, baseras på en levande försvagad stam av bakterien Bordetella pertussis och ges direkt i näsan vid ett tillfälle. Vaccinet har utvecklats under flera års tid och i djurstudier visat sig inducera ett mycket gott skydd mot kikhostebakterien.

I små studier på människa (fas Ia och Ib) har man nu jämfört immunsvaren hos försökspersoner som fått det nya vaccinet med immunsvaren hos personer som genomgått det vanliga vaccinationsprogrammet mot kikhosta i Sverige. BPZE1-vaccinet visade sig inducera ett bredare antikroppssvar (som riktar sig mot flera delar av bakterien) med en bättre avdödande effekt på kikhostebakterien.

– Det innebär att BPZE1 har potentialen att förbättra vaccineffektiviteten och skydda mot smittoöverföring, säger Karin Loré.

Går in i fas II

De kliniska studierna har letts av Folkhälsomyndigheten i Sverige men hjälp av Karolinska Trial Alliance. Karin Lorés forskargrupp vid Karolinska Institutet utförde flera av analyserna. BPZE1-vaccinet kommer nu att utvärderas i en klinisk fas II-studie.

Forskningen finansierades av ILiAD Biotechnologies, Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden, China Scholarship Council, Karolinska Institutet, Konsul Th C Bergs Stiftelse och Region Stockholm (ALF-medel). En av medförfattarna är vd för och grundare av ILiAD Biotechnologies (som utvecklar BPZE1-vaccinet) och två medförfattare är anställda av bolaget. Ytterligare en medförfattare innehar patent på BPZE1 och sitter i den vetenskapliga rådgivande styrelsen i ILiAD Biotechnologies.

Publikation

”Live attenuated pertussis vaccine BPZE1 induces a broad antibody response in humans”. Ang Lin, Danijela Apostolovic, Maja Jahnmatz, Frank Liang, Sebastian Ols, Teghesti Tecleab, Chenyan Wu, Marianne van Hage, Ken Solovay, Keith Rubin, Camille Locht, Rigmor Thorstensson, Marcel Thalen and Karin Loré. Journal of Clinical Investigation, online 16 januari 2020, doi: 10.1172/JCI135020.